Kontakta oss på tlf 0415 40025

Kluster: Ett helt nyt sätt att arbeta i dit växtodlingsprogram

Arbetsgången med Kluster kommer drastiskt att spara tid och resurser när du planerar eller registrerar uppgifter i ditt Näsgård program.

Gruppera dina fält i Näsgård MARK

Kluster funktionen ger dig möjlighet att gruppera fält efter valfria förutsättningar t.ex. fält med samma gröda. Denna gruppering kan sedan användas oavsett typ av insats det aktuella skördeåret. Du kan då planera och registrera insatser för hela gruppen samtidigt. Du gör därmed en registrering som automatisk läggs på alla fält i klustret och du slipper  kopiera behandlingen mellem fälten.

Fördelar med Kluster:

  • Tidsbesparande.
  • Effektivare arbetsgång
  • Flexibel gruppering t.ex. alla fält med höstvete i ett kluster eller om du har 2 olika vetesorter lägga dessa i 2 separate kluster.
  • Kluster kan skapas på tvärs av flera driftsenheter.
  • Går att kopiera från standardplaner till ett kluster.
  • Behöver inte ’bläddra’ förbi fält med träda, skyddszoner.

Arbetsorder i Kluster

Även arbetet med arbetsorder bliver enklare, då dessa kopplas till klustrets registrering istället för att varje enskild registrering skal kopplas till en arbetsorder. Det går også att skapa en ny arbetsorder direkt på kluster registreringen.

Datalogisk.se