Kontakta oss på tlf 0415 40025

Näsgård MOBILE, ditt universalverktyg

Du är väl medveten om att Näsgård MOBILE har lika många funktioner som en schweizisk armékniv. Därför har du alltid ett verktyg, med i din telefon, för att dokumentera arbete, följa upp insatser eller få information när du är i fält. Här några av alla funktioner i Näsgård MOBILE:

 • Registrera insatser i fält, som även ger underlag för sprutjournal eller ekodagbok.
 • Enkelt att se tidigare insatser, även för tidigare år.
 • Registrering och sammanställning av areal och insatser för respektive gröda med Kluster funktionen.
 • Summering av mängder av olika insatsvaror.
 • Samla arbetsuppgifter i en Arbetsorder.
 • Beräkning av mängder i lager för insatsvaror i Lagermodulen.
 • Registrering av invägd skördat mängd eller antal balar och summering i Lagermodulen.
 • Kontroll och uppslagsverk med Kemikoll om användning av växtskyddsmedel.
 • Lexikem ger översikt i växtskyddslagret vilka medel som skall användas först.
 • Säkerhetsdatablad för växtskyddsmedel, gödning och ensileringsmedel.
 • Exportera uppgifter till The Absolut Company
 • Utskrifter som sprutjournal, mängdsammanställning, fältkort och gödselplan, även möjligt att sända direkt till en e-postadress.
 • Överblick över fält i kartan med möjlighet att välja fält för att registrera insats.
 • Registrera Observationer i kartan både som punkter, linjer eller arealer.
 • Se var dina medarbetare är via Spårningsfunktionen, till exempel vid tröskning för att se var följevagnarna är.
 • Resurs registrering i TID modulen, både arbetsuppgifter i och utanför fält, med arbetstyp och maskiner.

Dessutom arbetar vi på flera nya funktioner som kommer senare i Näsgård MOBILE.

Datalogisk.se