Kontakta oss på tlf 0415 40025

Få kontroll på tiden för bättre lönsamhet!

Med Näsgård TID får du koll på all tidsförbrukning på ditt företag. Detta betyder att du kan jämföra alla olika delar av din produktion när det gäller tidsförbrukning och kostnader och därmed styra arbetet i ditt företag mot högre lönsamhet. Använd Näsgård TID till bland annat: Underlag för utbetalning av lön, fakturaunderlag vid legokörning, tidsförbrukning för en gröda, ett fält eller all växtodling, maskinanvändning.

Idag när ett lantbruksföretag ofta har flera olika verksamheter, kan det vara svårt att få överblick vart tid och resurser tar vägen. De rena kostnader för insatsvaror och maskiner brukar vara lätta att beräkna, men själva tiden som du och dina medarbetare lägger i de olika grenarna av företaget kan vara svår att uppskatta och fördela.

Registrera tiden direkt i mobilen

Med Näsgård TID får du ett enkelt hjälpmedel för att registrera tid och andra insatser som görs på verksamheterna. Använder du också Näsgård MOBILE app kan varje person registrera direkt i mobilen sin tid och vilken verksamhet den tillhör, vilket innebär att uppgifterna blir korrekta och inte någon efterkonstruktion.

All inmatad information kan sedan sammanställas och jämföras direkt i skärmen för Näsgård TID och via rapporter eller exporteras till exempel till Excel.

TID registrering förändrar

Vi får ofta samtal från användare av Näsgård TID, där de berättar hur de konkret har haft användning av loggade tidsuppgifter, här är två exempel:

  1. Lantbruk med växtodling som hade tre äldre torkanläggningar på tre olika gårdar. Efter två års loggning av tidsåtgång i dessa torkar, kunde de se att en nybyggd torkanläggning skulle förräntas bara genom mindre tidsåtgång.
     
  2. Driftsbolag som driver flera lantbruk, men där driftsbolagets personal även utför arbete åt gårdarnas ägare, externa kunder, samt hyrs ut till andra företag. Med Näsgård TID följesedel får driftsledaren direkt underlag för fakturering och slipper jaga lösa papperslappar.  

Denna typ av underlag är bara en av många möjligheter med Näsgård TID. HÄR kan du läsa mer vad Näsgård TID kan.

Datalogisk.se