Kontakta oss på tlf 0415 40025

Datalogisk och Improvin´ ingår i ett internationellt samarbete

Partnerskapet innebär att användare nu automatiskt kan dela data mellan de två plattformarna, och fler bönder kan få tillgång till IT-fälthantering och precisionsverktyg samt dra nytta av samarbeten för att öka spårbarheten och hållbarheten i livsmedelsproduktionen.

Sedan 1987 har Datalogisk arbetat för att öka värdet på lantbrukarnas produkter. Idag använder växtodlare i hela norra Europa Näsgård växtodlingsprogram från Datalogisk för att optimera sin produktion. Programmen stödjer det dagliga beslutsfattandet och gör det möjligt att kontinuerligt förbättra produktionen genom att hålla reda på viktiga gårds- och åkerdata.

”Spårbarhet och hållbarhet i livsmedelskedjan blir allt viktigare för konsumenter, livsmedelsproducenter och myndigheter. Detta ökar värdet på gårdarnas produktionsdata. Vårt samarbete med Improvin’ har stor potential, framför allt för våra kunder och användare, som därmed kan mäta klimatpåverkan av sin produktion och få ersättning för sina hållbara insatser, men också i relation till att skapa ökad medvetenhet om de produkter vi erbjuder på Datalogisk” , säger Birger Hartmann, vd för Datalogisk.

”Idag har vi kunder i flera länder. Tillsammans med Improvin’ kommer vi att sätta den internationella standarden för att leverera det nödvändiga dataflödet för en mer hållbar livsmedelsproduktion”, fortsätter Hartmann.

Improvin’ bidrar till att påskynda livsmedelsindustrins omställning mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Med Improvins AI-drivna plattform kan livsmedelsföretag mäta och rapportera sina Scope 3-utsläpp och verifiera sitt klimatavtryck. Dessutom kan företag aktivt minska utsläppen i sin egen värdekedja genom att motivera producenter och följa pågående framsteg med verifierade produktionsdata.

”Vi ser detta partnerskap som en win-win och som ett bra steg mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Datalogisk kan få ökad exponering för fler potentiella användare, och våra kunder kan göra den dagliga driften enklare för sina tillverkare genom att tillhandahålla automatisk datadelning och kvantifiering av utsläpp. Detta leder till mer exakta beräkningar av klimatavtryck baserat på produktionsdata, och vi ser att samarbeten har potential att förbättra värdekedjan och medvetenheten hela vägen från producent till konsument”, säger Joel Glemne, grundare och Chief Product Officer på Improvin’.

Läs mer om Improvin’

Datalogisk.se