Kontakta oss på tlf 0415 40025

Växtnäringsbalans automatiskt från Näsgård

Skall du söka den nya precisionsjordbruk-planerings ersättningen, då är ju ett av villkoren att växtodlingsplan och växtnäringsbalans skall upprättas.

Du vet väl om, att använder du Näsgård växtodlingsprogram, så får du en färdig rapport för Växtnäringsbalans, som baseras på grödor, utsäde, gödsling och skördar du lagt in i programmet.

Det vill säga de uppgifter du lagt in när du planerat din Växtodlingsplan till Jordbruksverket, där du planerat din gödsling det aktuella året, även automatiskt kan används i beräkningen för växtnäringsbalansen både vid planering av gödsling samt verklig balans vid årets slut när alla insatser är gjorda.

Programmet använder Jordbruksverkets uppgifter för beräkningen detta utan att du behöver göra något extra arbete, till exempel beräknas kvävefixering automatisk när du lagt in en gröda med baljväxter och NPK innehåll i utsäde till exempel för råg visas oavsett om du registrerat i kg eller enheter.

Växtnäringsbalanser gäller rena växtodlingsgårdar

Växtnäringsbalansen i Näsgård kan användas på rena växtodlingsgårdar utan djur, men även på djurgårdar kan rapporten användas, då den snabbt sammanställer till exempel mängder av gödning, stallgödsel och skördar som används på gården, som underlag för registrering i Greppa Näringens program. Utifrån växtnäringsbalansen, kan du t.ex. se hur resurseffektivt ditt lantbruk är och att du inte över/under gödslar dina fält och du kan alltid under skördeåret se hur balansen ser ut då Näsgård tar hänsyn till både planerade och utförda behandlingar.

Datalogisk.se