Kontakta oss på tlf 0415 40025

Analys av möjliga besparingar av herbicider

Ett samarbete mellan Datalogisk, Patriotisk Selskab, IPM Consult, I-GIS, och Aarhus Universitet.

De senaste årens utveckling av RoboWeedMaPS har visat att det är möjligt att reducera herbicidförbrukningen med 20-40% när fältspecifika behandlingar utförs och i vissa fall upp till 80% när platsspecifika behandlingar utförs.

Syftet med projektet är att analysera potentialen för att minska mängden herbicid i grödor baserat på data från tidigare datainsamlingar genom fyra säsonger från RoboWeedMaPS-projektet.

Projektet kommer belysa följande:

  • Vad är minskningspotentialen?
  • Vad är ekonomin för jordbrukaren?
  • Vilka mängder bekämpningsmedel ska användas?
  • Vad är scenariot uppskalat till det danska vinterkornsområdet?

Metoder och data

I RoboWeedMaPS projektet finns har det genomförts ogräsidentifiering på 23 gårdar och totalt på 84 fält med totalt 1290 ha och det har genererat 250 000 bilder. Av dessa har drygt 500 ha valts ut på 41 fält fördelade på 7 fastigheter som ingår i projektet.

Bilderna togs med blixt med en 5 megapixel kamera som täckte ¼ m2 och vi vissa fall 0,4 m2. De har varit involverade i ett antal år i GUDP-projektet RoboWeedSupport och RoboWeedMaPS projektet som är finansierat av innovationsfonden. Det finns en bildtäthet mellan på mellan 5-10 m, vilket motsvarar 400 eller 100 bilder per hektar.

Den nyligen utvecklade DualHighVelocityCAMera (2 x HVCam) har visat sig ha en kapacitet på 30-40 km/h.

Bilderna behandlas med artificiell intelligens och sedan kan man göra en virtuell fältvandring hemifrån. På bilderna känns ogräset automatiskt igen på hjärtbladsstadium.

Data visas och behandlas i Näsgård KARTA. Sedan exporteras detta enkelt som en styrfil.

Ekonomi

I genomsnitt hittades 40-50 ogräs per m2 och genomsnittliga besparingar beräknades till 153 DKK/ha. Mest besparingar i vete och korn, minst i råg.

Vid sprutning mot ogräs är besparingen i förhållande till ytan vid 5 plantor/m2 47 procent utav arealen.

När tekniken används på åkertistel kan man i genomsnitt spara sprutmedel upp till 94% där gränsvärdet är 1 planta/m2.

Läs hela rapporten: ’Analysis of potential herbicide savings using experience and data from the RoboWeedMaPS project’

Datalogisk.se