Kontakta oss på tlf 0415 40025

Analys av möjliga besparingar av herbicider

Ett samarbete mellan Datalogisk, Patriotisk Selskab, IPM Consult, I-GIS, och Aarhus Universitet. De senaste årens utveckling av RoboWeedMaPS har visat att det är möjligt att reducera herbicidförbrukningen med 20-40% när fältspecifika behandlingar utförs och i vissa fall upp till 80% när platsspecifika behandlingar utförs. Syftet med projektet är att analysera potentialen för att minska mängden[…]

Datalogisk.se