Kontakta oss på tlf 0415 40025

Uppdatering av Näsgård programmen

Vi planerar att uppdatera Näsgård torsdagen den 2 mars 2023.

I samband med uppdateringen kommer åtkomst till Näsgård MARK/KARTA/TID och Näsgård MOBILE att vara stängd mellan 5:30 – 8:00.

Uppdateringen innehåller bland annat följande nyheter och ändringar:

Näsgård MARK

 • Nytt: Går att hämta grödor och sorter från normregister direkt vid registrering i vo-plan
 • Nytt: Gödselrekommendationer för 2023 från Jordbruksverket inlagda.
 • Nytt: Flera nya grödor inlagda t.ex. nötodling
 • Nytt: De nya gröd- och undergrödkoderna i SAM inlagda på respektive gröda.
 • Nytt: Kolumner för om precisionsodling-planerings ersättning under Myndigheter.
 • Nytt: Flera ändringar i bakgrunden för att framtidssäkra programmet.
 • Rättat: mindre fel rättade

Vid import av fältuppgifter från SAM-Internet importeras nu även följande (import skall endast göras om inte fälten finns tidigare, då importen raderar alla tidigare fältuppgifter):

 • Nytt: Mellangröda på fältet.
 • Nytt: Meter bevuxen respektive blommande fältkant.
 • Nytt: Om fältet är ekologisk certifierad
 • Nytt: Att Precisionsodling-planering ersättning söks och om det finns brunnar på fältet.
 • Ändrat: Fånggröda och vårbearbetning, då de nu räknas som ecoschemes.
 • Ändrat: Anpassning för de nya gröd- och undergrödkoderna.

Näsgård KARTA

 • Nytt: Genom att högerklicka i kartan går det nu att välja kopiera och klistra in objekt, samt koppla dom till egna lager i kartan.
 • Nytt: vid import av karta från SAM-Internet kommer även fältkanter med.
 • Rättat: mindre fel rättade

Vid export av fält-kartuppgifter till SAM-Internet kommer även följande med i exporten för respektive fält:

 • Nytt: Fånggröda eller mellangröda.
 • Nytt: Vårbearbetning
 • Nytt: Precisionsodling-planering och om brunnar finns

Näsgård MOBILE

 • Nytt: Sökfunktion för att söka upp registrerad insatsvara på alla fält.
 • Rättat: uppgifter för bevuxen- och blommande fältkanter visas nu korrekt i kartan.
 • Rättat: Går nu att lägga till nya insatsvaror i statusberäkning för lager.
 • Rättat: mindre fel rättade

Näsgård LEXIKEM

 • Nytt: Radera knapp tillagd i sökfunktionen.

Manualer

 • Flera nya manualer finns till respektive program.

Du vet väl att du får både växtodlingsplan och växtnäringsbalans direkt i Näsgård MARK utifrån dina registrerade uppgifter i programmet. Läs mer

Datalogisk.se