28 juni, 2019

WeedMaps kamera

WeedMaps består av en kamera, som er kopplad till en app på en surfplatta eller mobiltelefon. Kameran identifierar ogräsförekomst och från dessa uppgifter kan en styrfil skapas i Näsgård KARTA som används vid bekämpning av ogräsen i fält.

Så här fungerar det

  • En eller två kameror placeras ca. 130 cm över mark på en traktor eller annan maskin.
  • Varje kamera läser 2 x 2 m. Statistiskt är en kamera tillräcklig för 24 m arbetsbredd.
  • Kameran läser av allt grönt material på fältet. Det som inte står i rader tolkas som ogräs.
  • Främst lämpligt att använda i radsådda grödor eller efter skörd.
  • Uppgifterna skickas från kameran till en app (Android) och visas i realtid på skärmen som procent ogräsförekomst.
  • Uppgifterna kan direkt importeras i Näsgård KARTA som underlag för att skapa styrfiler till sprutan.

WeedMaps kamera ska kunna minska den enskilda lantbrukarens användning av herbicider i fält med upp till 20% i en period på 2-4 år.

Datalogisk.se