Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 augusti, 2016

Lagerstyring handelsvarer

Administrér dit køb, salg og forbrug af handelsvarer.

FACILITETER I LAGERSTYRING HANDELSVARER

 • Registrering af indkøb og forbrug
 • Registrering af priser
 • Opdateret status for lager og indkøb
 • Administration af flere bedrifter
 • Prisberegning ud fra forskellige prismodeller.

ENKEL REGISTRERING – OGSÅ VED FLERE BEDRIFTER

Når man indkøber varer – f. eks planteværnsmidler eller handels-gødning – så registreres mængder og priser i modulet. Videre­salg kan også registreres. Lagermodulet kan arbejde på tværs af flere bedrifter. Det bety­der, at man, hvis man administrerer flere bedrifter, har mulighed for at lave en central lagerstyring. Det er en fordel, hvis man eksempelvis laver fælles indkøb for flere bedrifter.

FULD INTEGRATION SIKRER OVERBLIK

Fuld integration med registreringerne på markbladene i Næs­gaard MARK sikrer, at man altid kan få beregnet en aktuel la­gerstatus ud fra køb, salg og forbrug. Denne lagerstatus kan også bruges til kontrol af, om det er det korrekte forbrug, der er registreret på markbladene. Modulet giver også et bedre overblik i indkøbssituationen, da det for en vilkårlig periode kan beregne en lagerkorrigeret ind­købsliste.

MODULER I PROGRAMPAKKEN TIL NÆSGAARD MARK

 • Adgang til flere brugere
 • Adgang til flere bedrifter
 • Arbejdssedler
 • Lagerstyring af handelsvarer
 • Næsgaard Mobil
 • Næsgaard Online
 • Maskininvestering
 • Lagerstyring af organisk gødning
 • Køb/salg af organisk gødning
 • Planteværnstjek.

 

 

Datalogisk.se