Kontakta oss på tlf 0415 40025

Historisk tillbakablick på 20 år med Datalogisk i Sverige

I historien om etableringen av Datalogisk och Näsgård på den svenska marknaden spelar Per-Göran Andersson en central roll. Han är en av upphovsmännen till programmet Markvägen, som senare blev en del av Näsgård programmet. Vi har pratat med honom med anledning av att Datalogisk har 20 års jubileum på den svenska marknaden.

En flygande start for Näsgård MARK!

Den första version av Markvägen, släpptes 1997 och var ett önskemål från lantbrukare att kunna koppla fältuppgifter till kartor i ett program.

– I samband med att Sverige gick med i EU 1995 infördes även EU-ersättning till lantbrukare, berättar Per-Göran Andersson, då forsöksledare på HS-Malmöhus, och berättar vidare – Då krävdes också att lantbrukarna fick bättre kännedom om sina fälts arealer. Det ledde till Markvägen.

– Vi sålde många program de första åren. Problemet var inte att sälja, utan att vi inte hade någon speciell personal som kunde hantera supportfrågor, säger Per-Göran,  – Och det var när jag försökte lösa detta som jag möte MetaPlan med Näsgård som hade samma problem och vi gemensamt startade AreaPlan AB i 1999.

Per-Göran blev VD i bolaget och steg ett blev att slå samman de två programmen Näsgård och Markvägen till ett program.

– Näsgård var bra på växtodlingsdata och skördekartering, Markvägen på fält- och markkarteringskartor så vi tog det bästa från båda, berättar Per-Göran och fortsätter, – Vi ville skapa ett program som hanterade alla typer av gårdens uppgifter, samt även precisionsodling som det då börjades prata om, för att hjälpa lantbrukaren.

Att de var på rätt väg bevisades av att programmet fick Elmias Årets Nyhetspris år 2000 med nomineringen:

Per-Göran Andersson får Elmia Nyhetspris

Näsgård Markvägen utses till Årets Nyhet då det är den första kompletta programvaran för precisionsodling. Användaren ges möjlighet att i ett och samma program hantera sina växtodlings- och kartdata samt att kombinera dessa med importerade fält- och planeringsdata för att slutligen framställa tilldelningsfiler för fältmaskiner.

– Programmet blev väl mottagit även av våra kunder, särskilt positivt blev att vi konverterade data från de gamla programmen så de inte tappade data, enligt Per-Göran, – Samtidigt erbjud vi utbildning och första året hade vi över 200 personer på våra kurser.

AreaPlan blir senare ett helägt dotterbolag till Datalogisk ApS i Danmark och skiftar därmed namn även i Sverige till Datalogisk. I 2006 går DLG och Svenska Foder in som delägare i Datalogisk AS.

Programmen Näsgård MARK, Näsgård KARTA, Näsgård TID och Näsgård MOBILE är idag grunden hos Datalogisk och det arbetas hela tiden på nya förbättrade versioner och lösningar, som uppfyller lantbrukarens behov idag.

Näsgård milstolpar under de 20 åren

Mobil växtodling, Näsgård Mobile
Näsgård MOBILE

Frågar man användarna så svara de flesta att utvecklingen och lanseringen av Näsgård MOBILE i 2012 är en av de största milstolparna under de sista 20 åren. Att kunna stå i fält eller på andra ställen och registrera fältuppgifter direkt i sin mobil är både tidsbesparande och effektivt. Inga glömda papperslappar eller onödiga turer tillbaka till kontoret för att registrera eller se uppgifter i en dator. Också tidsprogrammet, där det enkelt går att få överblick över gårdens resursförbrukning, har varit en stor hjälp för svenska lantbrukare. En av de senaste större lanseringarna är Kemikoll som släpptes 2018. Det är en unik produkt, där lantbrukaren med endast en knapptryckning kontrolleras om växtskyddsmedlets användning är godkänd. Dessutom är där lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.

I 2018 ingick Datalogisk samarbete med The Absolut Company AB. Datalogisk leverera löpande material om insatsvaror för produktionen av höstvete till The Absolut Company databas och lantbrukaren använder Näsgård MARK eller MOBILE vid online registrering av växtskydd och gödning.

Varför ändra ett vinnande koncept

Ända sedan 2000, då Näsgård fick Elmias Nyhetspris för en komplett programlösning, där möjligheten att planera, lösa och dokumentera insatser på driftsenheten, är Datalogisk fortfarande inne på samma spår. Alla nya funktioner och moduler, som är utvecklade sedan dess, finns i Näsgård programmet. Detta gör det i hög grad arbetet lättare för användaren. Management samlat på ett ställe, Näsgård Management.

Här får du en historisk överblick över utvecklingen i Datalogisk och Näsgård programmen

Datalogisk.se