Kontakta oss på tlf 0415 40025

De nyaste lösningarna utvecklas speciellt för dig – höjdpunkter 2020

2020 är inget undantag, trots det något speciella år som vi haft. Vi utvecklar löpande nya lösningar och startat nya samarbete; så du skall vara bra rustad både till dagens och framtidens arbete på din växtodlingsgård. En del vi arbetar på är kommande nyheter, men här några av årets höjdpunkter:

Arbetsgången med Kluster sparar tid

Gruppera dina fält i Näsgård MARK med funktionen Kluster – ett helt nytt sätt att arbeta i ditt växtodlingsprogram. Arbetsgången med Kluster kommer drastiskt att spara tid och resurser när du planerar eller registrerar uppgifter i Näsgård Mark eller MOBILE. Kluster funktionen ger dig bland annat möjlighet att gruppera fält efter valfria förutsättningar t.ex. fält med samma gröda eller fält i samma geografiska område.

Ny spårningsfunktion inför för skördesäsongen

Har det betydelse var till exempel följevagnar och exakthack eller tröska befinner sig i förhållande till varandra? Jo, vår spårningsfunktion kan optimera körningen, effektivisera arbetsgången och förbättra samarbetet.Spårningsfunktionen visar via telefonens GPS var de aktuella fordonen befinner sig.

Vi har en ny kollega och kunnat styrka våra krafter på den svenska marknaden

Från den 1:e september 2020 är Caroline Andersson anställt som kundansvarig och säljare i Sverige. Caroline kommer att arbeta med att öka medvetenheten om Näsgård växtodlingsprogram i Sverige.

Använder du resurserna optimalt på din gård?

Datalogisk har samtalat med Mathias Mørup på St. Lundgaard hur han gör i vår nya film. Mathias berättar: – Näsgård TID ger en 100 procents bild av hur vi använder våra resurser. Min uppfattning är att när vi har tidregistrering på allt vi gör, så kan jag till 100 procent optimera vår växtodling.

Här kan du se filmen!

Vi ser fram mot ett välfyllt 2021

Datalogisk önskar dig och din familj god jul och gott nytt år! Vi ser fram mot 2021 med er kunder som hörnstenar i allt vi gör.

Datalogisk.se