Kontakta oss på tlf 0415 40025

Näsgårds grundvillkorsberäkning

De nya grundvillkorsberäkningarna för växtföljd och miljöytor ställer större krav på planering redan på hösten, då bevuxna fältkanter och trädor skall uppfylla kraven från 1 januari. Samtidigt måste du uppfylla krav på att byta gröda på 33% av din åkerareal. Dessutom finns det undantag och specialregler vilket inte gör det lättare. Du kan läsa mer[…]

Datalogisk.se