Kontakta oss på tlf 0415 40025

Näsgårds grundvillkorsberäkning

De nya grundvillkorsberäkningarna för växtföljd och miljöytor ställer större krav på planering redan på hösten, då bevuxna fältkanter och trädor skall uppfylla kraven från 1 januari. Samtidigt måste du uppfylla krav på att byta gröda på 33% av din åkerareal. Dessutom finns det undantag och specialregler vilket inte gör det lättare. Du kan läsa mer om reglerna på Jordbruksverkets hemsida.

I Näsgård MARK finns ett nyckeltal, Växtföljd & miljöytor som direkt visar om du uppfyller kraven och hur mycket som avviker från dessa. Nyckeltalet uppdateras automatisk efter hand som du ändrar uppgifter i din vo-plan, därför kan du enkelt redan på hösten simulera/beräkna så du uppfyller kraven. Beskrivning hur miljöytorna beräknas i Näsgård MARK kan du läsa HÄR

Datalogisk.se