Näsgård Kemikoll, din garanti och säkerhet!

Håller du med om följande? Jag vill vara säker på att jag följer reglerna, när jag använder växtskyddsmedel i fält. Jag värderar min egen säkerhet högt! Min arbetsbelastning är hög, därför SKALL arbetsinsatsen vara effektiv och tidsbesparande Använder du Näsgård Kemikoll program har du garanti att dessa tre krav uppfylls. Kemikoll lanserades för 1,5 år[…]

Datalogisk.se