Kontakta oss på tlf 0415 40025

Näsgård Kemikoll, din garanti och säkerhet!

Håller du med om följande?

  • Jag vill vara säker på att jag följer reglerna, när jag använder växtskyddsmedel i fält.
  • Jag värderar min egen säkerhet högt!
  • Min arbetsbelastning är hög, därför SKALL arbetsinsatsen vara effektiv och tidsbesparande

Använder du Näsgård Kemikoll program har du garanti att dessa tre krav uppfylls. Kemikoll lanserades för 1,5 år sedan och har gjort succé med många nöjda användare.

Du kan vara säker på att:

  • Preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt, även för UPMA och dispens
  • Mängd per behandling och total mängd per år är godkänd
  • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
  • Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid)
  • Om avdriftsreducerad utrustning krävs

Du får också ett uppslagsverk med lätt åtkomst av produktinformation, säkerhetsdatablad och Kemikalieinspektionens villkor. Du kan få information på enkelt sätt, precis när du behöver det, samtidig är din egen säkerhet i fokus.

Kemikoll modulen arbetar tillsammans med Näsgård MARK och Näsgård MOBILE.

Använder du MOBILE kan du hämta information och få svar direkt i fält.

Priset för Kemikoll är 995 kr/år + moms.

Datalogisk.se