Kontakta oss på tlf 0415 40025

Vi har släppt nya uppdateringar!

Några av nyheterna är nyckeltal som visar bortförsel av fosfor och kalium, aktiv substans i Kemikoll, nya funktioner i kluster och register över avdriftsreducerad utrustning.

2021-02-16

Programuppdatering Mark 6.0.0.0/24

Nytt: Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling 2021 inlagt i programmet.

Nytt: Ny funktion som städar ut ej använda insatsvaror

Nytt: Nya nyckeltal som visar bortförsel av fosfor och kalium, både på fält och gårdsnivå.

Nytt: Nya funktioner i Kluster, skapa behandlingar på utvalda fält i ett kluster, fler och ändrade visningar hur många fält som ingår i klustret och behandlingar.

Nytt: Nytt i Kemikoll, Aktiv substans visas för växtskydd, kontroll på aktiv substans användning på tvärs av preparat i behandling.

Nytt: Register över avdriftsreducerad utrustning, samt registrering av detta.

Ändrat: Sprutjournal utskrift ändrad så inte stadium visas i ”kontroll” version.

Ändrat: TID redovisnings grupp ”övrigt” uppdelad. Nya grupper är Drift, Personligt och Externt arbete.

Ändrat: Fler möjlighet att rätta i TID registreringar.

Ändrat: TID utskrift 80800 visar inte längre passiva medel.

Rättat: Diverse mindre fel rättade samt optimering av funktioner

Programuppdatering Karta 14.306/22

Nytt: Ny blockkarta för 2021

Rättat: Diverse mindre fel

Programuppdatering MOBILE 3.3

Nytt: I arbetsorder kan nu även väljas planerade order, dvs de behöver inte längre vara tilldelade till en person för att visas i MOBILE

Ändrat: de nya TID register grupperna är tillagda

Rättat: Diverse mindre fel rättade.

Datalogisk.se