Kontakta oss på tlf 0415 40025

Registrera din vallskörd i Näsgård

I Näsgård MARK går det att registrera alla uppgifter som berör vallodling, exempelvis hjälpsådd, gödsling och skörd. Det finns flera olika vallgrödor att välja mellan i Näsgårds register.

När man väljer en av dessa anpassas gödselbehovet utifrån antal skördar och mängd TS samt baljväxtinnehåll, detta utifrån Jordbruksverkets rekommendationer.

Dessutom infogas automatisk planerade skördar på fältet.

Så du kan enkelt planera till exempel gödsling inför varje skörd.

När det gäller skörd kan den registreras som ton TS eller som antal bärgade ensilagebalar på fältet, eller en kombination av dessa.

Självklart går även skörd och antal balar att registrera i Näsgård MOBILE.

Ett annan sätt att registrera vall skörden på, är att göra det i Näsgårds lagermodul. Flera av våra kunder använder denna möjlighet och registrerar då antal balar på varje lass de kör hem från respektive fält. Det är här även enkelt att dela upp balarna till exempel på de olika skördarna.

Man kan då enkelt se hur många balar man har av varje skörd.

Datalogisk.se