Kontakta oss på tlf 0415 40025

Uppdateringar och nya lösningar 2022

När 2022 börjar närma sig slutet, ser vi tillbaka på ett turbulent år präglat av kriget i Ukraina, som bland annat ändrat förutsättningarna för lantbruksproduktion i Europa, med leveransproblem av insatsvaror och höjda priser. Utifrån detta har även planeringen av växtodlingen och därmed registreringen i Näsgård ofta fått ändras och ”gamla” programfunktioner som Scenarier har fått ett nytt användningsområde när insatsvarorna skiftas ut.

Året som gått…
Det händer mycket på ett år. Så här kommer en tillbakablick på en del som hänt Datalogisk och Näsgård under 2022.

Januari             
Jordbruksverkets gödselrekommendationer läggs in i Näsgård programmet. Vi startar upp nya Näsgård TID kunder.

Februari           
Näsgård uppdaterades med rapport för Växtnäringsbalans, högaktuellt inför den nya Precisionslantbruk-planerings ersättningen 2023. Den nya funktionen LEXIKEM släpptes, som i en överskådlig lista om växtskyddsmedel är godkänt, under utfasning eller inte godkänt längre.

April                  
Jordbruksverket går ut med att särskild kontroll om hur IPM används i växtskyddsarbetet. Vi sänder ut ett nyhetsbrev om hur Näsgård kan hjälpa till med IPM.

Maj                    
Vi var på Skabernäs och träffade driftsledaren Håkan Andersson som berättade hur de använder Näsgård och Kemikoll i sitt arbete. Vi spelade även in som resulterade i en film om hur de arbetar med detta.

Juni                   
Vi kunde möta er kunder igen på Borgeby Fältdagar. Två dagar med många kundmöten och stort intresse för våra produkter, särskild LEXIKEM.

Juli
Vi deltog i Brunnby Lantbrukardagar och möte våra kunder i området, både befintliga och nya.

Augusti            
Skörden är igång och vi svarar på frågor om vår datautväxling med CLAAS Telematic och hjälper nya kunder igång med att ladda upp fältgränser från Näsgård till CLAAS och därefter hämta skördedata från CLAAS till Näsgård.

September     
Vi hade ett första möte med Jordbruksverket om de nya kraven 2026 att sprutjournalen skall vara digital.

Oktober           
Vi var på Elmia Lantbruk. Näsgård LEXIKEM var nominerad till Elmia Lantbruk Innovation Award!  Vi var på Jordbruksverket i Jönköping och informerade om användning av Näsgård som digital sprutjournal samt Kemikoll och Lexikem. Näsgård uppdaterades med beräkning för miljöytor som finns i CAP 2023-2027 och nya kartfunktioner i Näsgård MOBILE till exempel att visa markkarteringskartor.

November      
På Agromek i Danmark fick vår nya modul Näsgård SOIL EN STJÄRNA för nyhetsvärde och innovation. Näsgård SOIL som används för att markera ut punkter där du tar dina analysprover i fält. Näsgård SOIL kommer till Sverige nästa år.

December       
Tillsammans med HIR Skåne anordnade vi kurser för Näsgård MOBILE. Vi visade bland annat hur man skapar skyddsobjektskartor i Näsgård Karta eller i Näsgård MOBILE, som minskar risken för oavsiktlig skada från växtskydd samtidigt som det underlättar dokumentationen i sprutjournalen.

Året som kommer…
Vi arbetar bland annat vidare för att anpassa programmet till de nya CAPs grundvillkor, till exempel kontroll på växtföljd där 33 % av fälten måste byta gröda och att ingen ettårig gröda får odlas mer än 3 år i rad (krav från 2024). Dessutom kommer fler nyheter som vi presenterar nästa år.

Vi på Datalogisk önskar dig och din familj en riktigt god jul och ett gott nytt år!Datalogisk.se