Kontakta oss på tlf 0415 40025

Uppdatering av Näsgård programmen

Vi planerar att uppdatera Näsgård torsdagen den 6 juli 2023.

I samband med uppdateringen kommer åtkomst till Näsgård Mark/Karta/TID och Näsgård MOBILE att vara stängd mellan 5:30 – 8:00.

I denna uppdatering är de flesta ändringar och nyheter för att förbättra säkerhet och framtidsäkra programmet, det vill säga du ser dom inte direkt, men de finns i bakgrunden när du använder programmet. Förutom det finns följande nyheter och ändringar.

Näsgård MARK

 • Nytt: Nyckeltal som visar om växtföljdskravet att skifta 33% av ettåriga grödor varje år uppfylls enligt grundvillkoret.
 • Nytt: I Kemikoll visas nu även vilken resistensgrupp som den aktiva substansen tillhör.
 • Nytt: Nya eftergrödor för ”Undantag av marktäckning” mellan 60 till 70% av arealen i Skåne, Blekinge och Hallands län om dispens sökts, som kan användas när beräkning av nyckeltal för marktäckning (grön mark).  
 • Rättat: Endast grödor som tillhör vald grödperioden visas nu åter i grödlistan, till exempel när en eftergröda läggs till på fältet visas endast fånggrödor och grödor för marktäckning.   
 • Rättat: Grödfördelning i vo-planen visar nu direkt även nya grödor som importerats från normerna.
 • Rättat: Mellangröda räknas nu med i marktäckning (grön mark)
 • Rättat: Diverse mindre ändringar och fel rättade.

Näsgård MOBILE

 • Nytt: Besked visas om man är säker på att ändra status från utförd till planerad för en behandling. Minskar risken att man av misstag ändrar status på en utförd behandling.
 • Rättat: Person visas nu i behandlingen även när flera driftsenheter är öppna.
 • Rättat: Diverse mindre ändringar och fel rättade.

Manualer

 • Nya manualer finns till respektive program.

Med vänliga hälsningar

Vi på Datalogisk

0415-40025

www.datalogisk.se

Du vet väl att du får både växtodlingsplan och växtnäringsbalans direkt i Näsgård MARK utifrån dina registrerade uppgifter i programmet.

Datalogisk.se