Kontakta oss på tlf 0415 40025

Uppdatering av Näsgård programmen

Vi planerar att uppdatera Näsgård tisdag 4 oktober 2022.

I samband med uppdateringen kommer åtkomst till Näsgård MARK/KARTA/TID och Näsgård MOBILE att vara stängd mellan 5:30 – 8:00.

Uppdateringen innehåller bland annat följande nyheter och ändringar:

Näsgård MARK

 • Nytt: Nya registreringsmöjligheter och beräkningar för miljöytor som berör CAP 2023-2027.
 • Nytt: Nya nyckeltalsberäkningar och visning av dessa för miljöytor.
 • Nytt: Markering om miljöersättning söks för mellangröda
 • Uppgifter för Blommande- och Bevuxen fältkanter kan hämtas från kartan
 • Nytt: Ny nyckeltalsvisning för areal där ettåriga miljöersättningar söks. Visar uppgift för fånggröda, mellangröda, vårbearbetning och ekologisk produktion.
 • Nytt: Möjlighet att låsa behandlingar när ett skördeår avslutat, så registreringar inte kan ändras av misstag.
 • Nytt: I fältkort visas uppgifter (beroende på typ) som gröda, enhet och registreringsnummer om man klickar på insatsvaran i behandlingen. (ej i klusterläge)
 • Nytt: Går att importera en saknad insatsvara direkt från normregistret när man skapar en behandling i fältkortet. Vid import visas även uppgifter (beroende på typ) som gröda, enhet och registreringsnummer. (ej i klusterläge)
 • Nytt: När en insatsvara skall väljas i en behandling, visas de 10 senaste använda insatsvarorna överst i listan.
 • Nytt: Lexikem funktion i Lagersammanställning insatsvaror. Visar om växtskyddsmedel är på väg att fasas ut eller inte längre får användas. (om Kemikoll finns på licensen)
 • Nytt: Ny TID rapport 80550 Följesedel. Sammanställer för en plats, aktiviteter som är utförda under vald tid. Användbar till exempel som underlag för fakturering.
 • Nytt: Ny rapport 49200 Dokumentation av leveranser vid inköp av organisk gödsel.  
 • Nytt: Ny rapport 49250 Dokumentation av leveranser vid försäljning av organisk gödsel.  
 • Rättat: Diverse mindre fel

Näsgård KARTA

 • Nytt: Möjlighet att rita in Blommande- och Bevuxen fältkanter, visas på kartan som blå respektive röda linjer.
 • Nytt: Möjlighet att överföra uppgifter för Blommande- och Bevuxen fältkanter till Vo-plan.
 • Nytt: Nya bakgrundskartor. Lantmäteriets historiska ortofoto från 1960 och 1975.
 • Nytt: Ny bakgrundskarta. Karta över Nitratkänsliga område. Ligger till grund för Jordbruksverkets olika regler.

Näsgård MOBILE

 • Nytt: Enhet visas när man skall välja eller importera nya insatsvaror. Förenklar när samma insatsvara finns med flera enheter t.ex. rapsutsäde.
 • Nytt: Behandlingar för enskilt skördeår går att låsa Näsgård Mobile.
 • Nytt: Genom att klicka på ett fält i kartan visas nya ikoner för att få mer info om fältet.
 • Nytt: Markkarteringsuppgifter kan nu visas som färglagda kartor för respektive fält.
 • Nytt: Skördekarteringskartor kan nu visas för respektive fält
 • Rättat: om man i Lexikem öppnat Kemikalieinspektionens sida, går det nu att på deras sida att öppna PDF filer.
Datalogisk.se