Kontakta oss på tlf 0415 40025

Uppdatering av Näsgård MARK, KARTA och TID

I den senaste uppdateringen av Näsgård presenterades bland annat följande nyheter:

  • Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling 2020 är inlagda.

  • Ny kontroll införd som underlättar export till SAM Internet från Näsgård KARTA. Eftersom Jordbruksverket nu inte längre tillåter fältgränser som ligger utanför blocken, har vi inför en kontroll som hittar ytor som finns utanför blocket och tar bort dessa. Dessutom en kontroll som visar fält- respektive blockuppgifter stämmer överens. Vi använder även här vårt smiley system som på ett snabbt och överskådligt sätt visar status. Visas en grön smiley är allt ok, gul smiley är en varning, röd smiley är ett alvarligt fel som gör att importen till SAM Internet kommer att stoppas.
  • TID utskrift 80400 Förbrukning, kan nu även sammanställa uppgifter kombinerat på platser och aktiviteter. Det går även att kombinera registreringar gjorda på fält och grödor. Detta innebär att om du till exempel på ett fält med höstvete, registrerar markberarbetning, sådd och skörd på fältnivå, men gödsling och växtskydd på grödan höstvete, kan Näsgård TID sammanställa
    alla registrerade timmar i en utskrift.
Datalogisk.se