Kontakta oss på tlf 0415 40025

Effektiv skörd med Näsgård MOBILE app

Datalogisk erbjuder en app för smartphone och surfplatta, vilket gör den hektiska skördesäsongen mycket enklare och effektivare för lantbrukaren. Med hjälp av funktionerna Lagerstyrning gröda och spårningsfunktion i Näsgård MOBILE, kommer lantbrukaren att uppleva enklare arbetsflöden, effektiv översikt och enkel uppföljning både under och efter skördesäsongen. Appen är tillgänglig både i Google Play och App Store.

Dagarna med försvunna pappers registreringar och värdelösa skördeuppskattningar under och efter skörd är över. Den unika lagerstyrnings modulen gör det möjligt att registrera alla uppgifter i mobiltelefonen ”på plats”. Till exempel ute på fältet eller vid vägningen.  Lantbrukaren kan även se registrerade uppgifter när som helst. Detta innebär en korrekt översikt av skörden och uppdaterad information när han behöver det.

Hur registreras då skörden med Näsgård växtodlingsprogram?

Grödorna kan registreras på olika nivåer i programmet. När grödorna transporterats från fälten kan lantbrukaren ange den exakta mängden vid vägningen, han kan även ange från vilket fält skörden kommer ifrån, samt var de skall lagras. Alla grunduppgifter som lager, silos osv kan skapas direkt i telefonen när behovet uppstår.

– Det är helt klart en fördel för lantbrukaren att kunna spara skördedata i ett och samma system som övriga uppgifter om insatser på fälten och dessutom direkt på mobiltelefonen, säger Birger Hartmann från Datalogisk och fortsätter, – Med hjälp av mobiltelefonen kan jordbrukaren ange data medan han sitter på traktorn eller tröskan och behöver inte vänta tills han kommer tillbaka till kontoret, där uppföljning och beräkningar kan vara svåra utifrån endast minne och pappersanteckningar.”

Dela din position i fält med Näsgård Spårningsfunktion

Brist på information och samordning leder till missförstånd och slöseri med värdefull tid under en hektisk skördesäsong. Med detta i åtanke utvecklade Datalogisk spårningsfunktionen i Näsgård MOBILE som optimerar körningen, effektiviserar arbetet och förbättrar samarbetet mellan medarbetare.

Via GPS:en på din mobiltelefon ger spårningsfunktionen vetskap om var dina medarbetare befinner sig. När föraren sitter i traktorn, tröskan eller annat fordon öppnar han MOBILAPPEN och delar sin position, vilket ger hans medarbetare se var han befinner sig. Spårningsfunktionen kommer att uppdatera fordonets position kontinuerligt under körning, även när telefonen stängs av/ är i viloläge. funktionen kan dock alltid stängas av.

Näsgård MOBILE ger kundskapsutbyte mellan medarbetare

Med hjälp av Näsgård MOBILE appen (med samma licens) kan alla medarbetare löpande se uppdaterad information. Dels skördeuppgifter via lagerstyrningen men även var t.ex. följevagnarna är i förhållande till tröskan, med hjälp av spårningsfunktionen. Detta i samma program i sina egna mobiltelefon.

–  I dag är tiden ofta en begränsade faktor inom lantbruket och alla måste arbeta snabbt och effektivt, särskilt under skördetiden, där det bara finns en begränsad tid att ta in grödorna, säger Birger, – Och vi är glada att kunna stödja honom med vår programvara och vara där för honom.

Ladda ned Näsgård MOBILE her eller via App Store/Google Play, sök efter Näsgård

Datalogisk.se