Kontakta oss på tlf 0415 40025

Nyheter! Produktkatalog 2023

Ladda ner vår uppdaterade produktkatalog 2023. Du hittar information om alla Näsgård program; Näsgård MARK, Näsgård KARTA, Näsgård TID, Näsgård MOBILE, LEXIKEM.

Läs och ladda ner här

NYHETER 2023

Eftersom vi går in i en ny CAP period 2023, har flera av årets nyheter koppling till just CAP.

I Näsgård MARK beräknas att du uppfyller grundvillkoren för miljöytor, oavsett om du väljer att ha gröngödsling, bevuxna eller blommande trädor eller fältkanter.

Även grundvillkoret för växtföljd där du måste byta gröda på 33 procent av din areal med ettåriga grödor och inte odla samma gröda på samma fält mer än 3 år beräknas.

Söker du dessutom några av miljöstöden för fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning, kräver det ännu mer planering på växtföljden framåt i tiden, så du inte låser fast dig och inte kan uppfylla villkoren.

När det gäller miljöersättningen precisionsjordbruk-planering, krävs växtodlingsplan med gödselplanering och växtnäringsbalans, vilket du automatisk får när du använder Näsgård MARK. Det går även att lägga in markkarteringsuppgifter och växtnäringsinnehåll i flytgödseln i programmet. Markkarteringen kan du även se direkt i fält med Näsgård MOBILE karta.

Med Näsgård får du därmed snabb och enkel översikt så du även uppfyller villkoren kommande år.

NÄSGÅRD UPPDATERAS LÖPANDE FÖR ATT UNDERLÄTTA DITT ARBETE, TILL EXEMPEL SÅ ATT MYNDIGHETERS OCH FIRMORS ÄNDRADE KRAV UPPFYLLS.

Datalogisk.se