Kontakta oss på tlf 0415 40025

Planering nu för bättre framförhållning

Även om vintermånaderna innebär mindre jobb inom växtodlingen, så finns där ändå mycket jobb på en gård. Men ta dig tid att planera dina växtodlingsinsatser i Näsgård nu, det sparar du tid på senare i säsongen, då du bara behöver ändra de planerade insatserna till utförda. Dessutom får du också på ett ungefär vilka mängder av insatsvaror som behövs.

Med Näsgårds klusterfunktion registrerar du snabbt och enkelt insatser på gröda för gröda istället för fält för fält. Till din hjälp har vi sammanställt en lista med lämplig arbetsgång i Näsgård MARK när du planerar ett nytt år, listan finns HÄR

Förutom att biologin och fältets förutsättningar påverkar dina grödval, har du nu även grundvillkorets regelverk, med regler om att skifta gröda på 33% av dina fält årligen och inte odla samma gröda mer än 3 år i sträck. Dessutom vill du kanske utnyttja möjligheten med fång- och mellangrödor. Med tanken på allt detta är det inte fel att planera redan nu för skördeår 2025 och 2026, på vilka fält du skall odla dina huvudgrödor, så du inte låser fast dig.

Dränering har alltid varit aktuellt och kanske särskilt nu. Problemet är att veta var gamla dräneringar går när man befinner sig i fält och de gamla papperskartorna ligger i en låda på kontoret. Genom att skanna in eller ta ett foto med din mobil, det finns flera bra appar t.ex. Google fotoskan och få en bild på kartorna, går det sedan att läsa in dessa kartor i Näsgård KARTA.

I programmet blir bilden koordinatsatt och du kan digitalisera dräneringsledningar och brunnar i en karta och därmed se dräneringen ute i fält i Näsgård MOBILE. Beskrivning hur du digitaliserar dina gamla dräneringskartor finns HÄR.    

Datalogisk.se