Kontakta oss på tlf 0415 40025

Osäker på strategi? Jämför strategier i Näsgård

Har du bestämt strategi för gödsling nästa skördeår? Ett svårt beslut i tider då insatsvaror och avsalu grödor ändrar pris dagligen. Vill du enkelt kunna beräkna hur olika strategier påverkar ekonomin och andra parametrar, detta utan att behöva ändra i grundplanen?

Detta kan du göra i Näsgård Scenarier. I programmet kan du skapa hur många alternativa scenarier som helst som därefter kan jämföras med grundplanen. Om grundplanen till exempel är att använda NPK gödning, kan ett scenario vara att snålgödsla med bara kväve och att skörden sjunker. Eller hur olika priser på avsalu grödor påverkar ekonomin. 

Därefter kan grundplanen och scenariot visas sida vid sida i en utskrift så ekonomi och andra parametrar kan jämföras. Beslutar du att köra efter scenariot kan detta då överföras till grundplanen.

Du kan också använda scenarier för att jämföra planerade insatser med verkligt utfall. Då kan du enkelt se hur styrda insatser t.ex. via styrfiler för gödning eller växtskyddsinsatser påverkas av årets växtförhållanden. För att kunna göra detta sparar du ned dina planerade insatser i ett scenario. Därmed kan du enkelt jämföra detta med verkligt utfall.

Se manualen

Datalogisk.se