Kontakta oss på tlf 0415 40025

Optimera hur du använder din skördekartering

Varför arbeta i flera olika program. Genom att använda datautväxling mellan Näsgård KARTA och CLAAS TELEMATIC kan du enkelt hämta skördedata till Näsgård kartprogram och där arbeta vidare med dessa. Näsgård KARTA ger unika möjligheter att hantera dina data som till exempel:

 • Alla data samlade i ett program, fältkartor, markkartering, skördekartering osv.
 • Är oberoende av vilken typ av CLAAS TELEMATIC licens du har, bara den innehåller automatisk dokumentation.
 • Kräver ingen speciell uppsättning innan skörd, överföring mellan Näsgård och CLAAS kan startas även efter skörd.  
 • Även tidigare års skördedata som finns i CLAAS TELEMATIC kan hämtas till Näsgård.
 • Årets aktuella fältgränser i Näsgård KARTA kan överföras till CLAAS.
 • Grödan i Näsgård överförs automatisk till skördedata som laddas ned från CLAAS.
 • Även skördedata för fält du inte har i Näsgård går att ladda ned, till exempel om du tröskar till en granne.
 • Du väljer själv antal steg som färgskalorna skall innehålla och därmed hur detaljerade kartorna skall visas.
 • I Näsgård används samma skalor på alla fält med samma gröda. Du kan direkt jämföra skördarna mellan två olika fält.
 • Du ser både interpolerade skördekarteringskartor och mängd per hektar och total mängd för respektive fält direkt på skärmen.
 • Du kan snabbt se skördekartor för olika år.
 • Du kan se skördekartorna även i Näsgård MOBILE.
 • Det går att skapa styrfiler utifrån skördedatan.

Beskrivning hur du arbetar med datautväxling mellan Näsgård och CLAAS finns HÄR

Vill du veta mer, kontakta Per-Olof Klang 0708-539174 eller info@datalogisk.se

Datalogisk.se