Kontakta oss på tlf 0415 40025

Ny lagermodul ’Lagerstyrning Grödor’


Datalogisk kan nu presentera ännu en nyhet, Lagerstyrning Grödor. I lagerstyrningsmodulen till Näsgård MARK har hittills varit möjligt att beräkna lager för insatsvaror utifrån inköp och förbrukning. Men nu kommer även lagerberäkning på skörd. Du kan t.ex. registrera typ, mängder och från vilket fält och till vilket lager som skörden lagras i. Du registrerar direkt i Näsgård MOBILE och har alltid uppgifterna lättillgängligt med dig

  • Registrering kan ske för enskilt lass som total- och tom vikt för ekipaget. Mängden summeras automatisk i lagret.
  • In och ut levererad mängd samt aktuellt lagersaldo visas överskådligt.
  • Flexibel uppsättning av lager och lagerställe.

 

Datalogisk.se