Kontakta oss på tlf 0415 40025

Näsgård TID, en mästare på tid – kampanjpris

Har du koll på var tiden tar vägen?

Idag när ett lantbruksföretag ofta har flera olika verksamheter, kan det vara svårt att få överblick vart tid och resurser tar vägen. De rena kostnader för insatsvaror och maskiner brukar vara lätta att beräkna, men själva tiden som du och dina medarbetare lägger i de olika grenarna av företaget kan vara svår att uppskatta och fördela. 

Näsgård TID, en mästare på tid

Med Näsgård TID får du ett enkelt hjälpmedel för att registrera tid och andra insatser som görs på verksamheterna. Varje person registrera direkt i mobilen sin tid och vilken verksamhet den tillhör, vilket innebär att uppgifterna blir korrekta och inte någon efterkonstruktion.  All inmatad information kan sedan sammanställas och jämföras direkt i skärmen för Näsgård TID och via rapporter eller exporteras till exempel till Excel.  

TID registrering förändrar

Vi får ofta samtal från användare av Näsgård TID, där de berättar hur de konkret har haft användning av loggade tidsuppgifter, här är två exempel:

  1. Lantbruk med växtodling som hade tre äldre torkanläggningar på tre olika gårdar. Efter två års loggning av tidsåtgång i dessa torkar, kunde de se att en nybyggd torkanläggning skulle förräntas bara genom mindre tidsåtgång. En ny torkanläggning byggdes.

  2. Lantbruk med växtodling och större svinproduktion. En av medarbetarna arbetade mesta av sin tid med underhåll. Hela hans arbetskostnad belastade växtodlingen. Efter att börjat med tidredovisning, visade sig att 80% av hans tid gick åt till underhåll i svinstallarna. Efter detta fördelades arbetskostnaden utifrån verklig tid mellan växtodling och svinproduktionen.  

Denna typ av underlag är bara en av många möjligheter med Näsgård TID. HÄR kan du läsa mer vad Näsgård TID kan.

Kampanjpris på Näsgård TID

Om du funderar på tidredovisning, är det läge att starta med det nu i samband med årsskiftet. Vi har kampanjpris för Näsgård TID under hela december månad på 2900 kr. För det priset kan registrering ske hela 2022, oavsett antal registrerade timmar och personer.

I detta pris ingår även uppstart via vår fjärrsupport och fri telefonsupport under hela 2022.

Datalogisk.se