Kontakta oss på tlf 0415 40025

Näsgård MOBILE optimerar ditt skördearbete

Vi har utvecklat en rad skördefunktioner i Näsgård, som gör att du optimerar och följer upp ditt skördearbete, baserat på reella tal, översikt och dokumentation.

Optimera skördearbetet med funktioner i mobilen:

Med spårningsfunktionen i Näsgård MOBILE kan du se dina kollegors position, ovärderligt när du tröskar och vill se var följevagnarna befinner sig, samtidigt som dina kollegor kan se var du är med tröskan, så de kan välja snabbaste vägen.

Se manual 

Vill du löpande se hur mycket som lagrats in i silos? Eller se om levererade mängder på ett spannmålskontrakt uppfyllts? Med lager funktionen i Näsgård MOBILE kan du och dina kolleger löpande registrera skördat mängd direkt via telefonen, men även utlevererade vara. Du får därför löpande överblick och kontroll på aktuella mängder i lagren.  Det uppföljande arbetet efter skörd bliver därmed också lättare!

Se manual

Ibland är det svårt att se dräneringsbrunnarna när man tröskar, då hög gröda kan ha lagt sig över brunnarna. Har du då märkt ut dessa med hjälp av Näsgård Observationer är det enkelt att visa dessa i mobilen och med hjälp av telefonens GPS vet du när du börjar närma dig dessa och vara extra uppmärksam.

Se manual

Datalogisk.se