Kontakta oss på tlf 0415 40025

Med Näsgård Lagerstyrning på din telefon blir arbetet enklare!

Genom att använda Lagerstyrning i din telefon via Näsgård MOBILE appen, kan du se ditt lagersaldo närsomhelst och varsomhelst.

Detta gör det dagliga arbetet mer flexibelt och du har alltid 100% vetskap om vad som finns i lager av utsäde, gödning och växtskyddsmedel.

Se hur Borreby Gods använder Lagerstyrning i denna nya kortfilm

På Borreby Gods vid Skælskør i Danmark odlas 1200 ha med traditionell växtodling under ledning av driftsledare Jacob Rasmussen. Det dagliga jobbet planeras, registreras och dokumenteras i Näsgård MARK växtodlingsprogram. Detta innebär optimalt management och säkrar att alla jobb på gården utförs korrekt.

Vi pratade med Jacob om han användning av Näsgård Lagerstyrning och han förklarade. – Genom att använda Lagerstyrning på min mobiltelefon, får jag en överblick vad som finns i lager av gödning och växtskydd. Detta oavsett var jag är.

Se en kort film om Jacob och hur han använder Lagerstyrning.

Alla har åtkomst till informationen

När en behandling i fält skall utföras, kollar Jacob enkelt i sin mobiltelefon vad som finns i lager. Jacob berättar, – vi delar informationen mellan varandra, vilket innebär att var och en av medarbetarna har möjlighet att kontrollera vad som finns i lager via sina mobiltelefoner, innan de utför behandlingen. Detta är möjligt för att alla använder Näsgård MOBILE appen.

– Detta betyder också, fortsätter Jacob, – Att om jag gör en ändring i behandling, kan jag snabbt och enkelt se en ny inventeringslista och därmed vad som behöver beställas. Detta ger också fördelen att han inte behöver ha ett stort lager av olika växtskyddsmedel, då han löpande istället ser vad som går åt och kan beställa efterhand. Eftersom växtskyddsmedel är stöldbegärliga kan då inte heller stora mängder försvinna vid en eventuell stöld.

Lagerstyrningsfunktion

Lagerstyrning är en modul till Näsgård MARK och Näsgård MOBILE. Modulen innehåller även Lager för grödor. Under skörd används denna frekvent på Borreby Gods för att se hur mycket varje fält avkastar. – Jag kan även alltid se hur mycket av skörden som är levererad och hur mycket som finns i lager, säger Jacob och summerar, – Lagerstyrning i telefonen sparar tid och resurser.

Passa på att beställa Lagermodulen innan 31/3 och få ett år Näsgård MOBILE gratis till ett värde av 1595 kr! Då är du väl förberedd för en lyckad lagerhantering kommande växtodlingsår. 

Datalogisk.se