Kontakta oss på tlf 0415 40025

Med Kemikoll blir växtskydds dokumentationen rätt!

Kemikoll är ett bra hjälpmedel i fält så du använder växtskyddsmedel korrekt. Men det är också en extra säkerhet att inga registreringar blivit fel, t.ex. på grund av slarvfel vid registrering, inför en kontroll, så du inte drabbas av tvärvillkorsavdrag eller andra sanktioner. Det er detta som går programmet så unikt.

Med endast en knapptryckning i Näsgård MARK eller MOBILE, kontrolleras om växtskyddsmedlets användning är godkänd.

Här är några av de vanligaste felen, som Kemikoll hjälper dig att undvika:

  1. Produkten får inte användas längre. Beror oftast på att produkten fått ett nytt registreringsnummer.

  2. Totala mängden av produkten blir för hög per säsong. Uppstår oftast när produkten t.ex. får användas 4 gånger i grödan, maxdosen vid varje behandling är 1 L/ha men totala dosen per säsong är bara 3 L/ha.

  3. Mängden av produkten är för hög vid en behandling. Vanligaste felet beror på felaktig registrering, t.ex. på ett fält med 4,95 ha körs ett preparat med doseringen 1 L/ha. Vid körningen töms en hel dunk på 5 L i sprutan och det är också 5 L som registreras på behandlingen som total mängd.  Detta ger en hektar dos på 1,01 L/ha vilket inte är tillåtet.

Kemikoll är en billig försäkring framöver.

Läs mer

Datalogisk.se