Kontakta oss på tlf 0415 40025

Marktäckning på hösten 30-70%

Du har väl inte missas de nya grundvillkors reglerna för marktäckning på hösten (grön mark) som börjar gälla i år. Nytt är bland annat att nu finns krav på marktäckning i hela landen och procenttalet för hur stor del av arealen som skall ha täckning har ökat i södra Sverige. Samtidigt finns det också möjlighet att söka undantag hos Länsstyrelsen för 10% av de 70% marktäckning som krävs i Skåne, Hallands och Blekinge län. På dessa undantags arealer får du då bearbeta mekaniskt i följande fall:

  • Efter skörd av potatis
  • För att bekämpa ogräs om du är certifierad för ekologisk produktion i enlighet med förordning (EU) 2018/848
  • För att bekämpa renkavle (Alopecurus myosuroides)

I Näsgård MARK får du automatiskt svart på vitt att du uppfyller kravet. Du kan läsa mer i beskrivningen HÄR.

Växtföljd i Näsgård

I senaste uppdateringen av Näsgård MARK finns nu också nyckeltal som visar om du klarar det nya grundvillkoret på att byta gröda på 33% av din areal med ettåriga grödor. Som vanligt har Jordbruksverket också infört undantag i reglerna som försvårar beräkningen. Du kan läsa mer HÄR hur Näsgård automatiskt beräknar växtföljd och de olika undantagen utifrån de grödor som du lagt in på fälten.

Datalogisk.se