Kontakta oss på tlf 0415 40025

Markkartering i mobilen, analys direkt i fält

Efter den senaste uppdateringen av Näsgård MOBILE kan du även se dina markkarteringskartor direkt i telefonen oavsett var du är.

Det är alltid den senaste gjorda markkarteringen som visas för fältet och du kan enkelt skifta mellan de olika analystyperna. Därmed kan du snabbt, direkt i fält, se och analysera om ett problemområde i fältet beror på ett analysvärde. Du kan också enkelt se område med höga analysvärde och därmed styra om t.ex. spridning av stallgödsel till område med lägre analysvärde.

Miljöersättning

När du kan se markkarteringskartorna i Näsgård MOBILE, kan du också enkelt visa vid en kontroll, att du har en aktuell markkartering och aktivt använder den, om du i nästa SAM ansökan skall söka miljöersättningen för precisionsjordbruk-planering.

Visning av markkartering var bara en av nyheterna i Näsgård MOBILE karta här kan du läsa mer om hur du ser markkarteringen i Näsgård MOBILE och de andra nyheterna som berör kartor.

Har du frågor om Näsgård MOBILE eller behöver hjälp så du också kan se din markkartering i Näsgård MOBILE, kontakta Per-Olof Klang 0708-539174

Datalogisk.se