Kontakta oss på tlf 0415 40025

Lägger du för mycket tid till att leta efter dräneringar?

Underhåll av dräneringar kan vara ett tidskrävande arbete om du inte har en exakt överblick över var de finns på fältet.

Om du digitaliserar dina gamla dräneringskartor kan du enkelt komma åt dem på din mobiltelefon och hämta kartan vart du än befinner dig – även i fält. Det är en stor hjälp när dräneringarna behöver ses över. Du kan själv göra digitaliseringen i vårt kartprogram Näsgård KARTA.

Du kan också använda Näsgård MOBILE-appen och observationsmodulen på din telefon för att registrera och logga platsen där dina dräneringar och brunnar finns samt registrera vilket fält du befinner dig på. Sedan har du en exakt kartläggning som du kan hålla dig till i fält.

Datalogisk.se