Kontakta oss på tlf 0415 40025

Kemikoll nu med nya funktioner 2019, ett ännu säkrare val!

Då Datalogisk förra året lanserade programmet Kemikoll blev det en stor succé. När programmet används kan du med endast en knapptryckning i växtodlingsprogrammet Näsgård MARK eller MOBILE, kontrollera om växtskyddsmedlets användning i fält är godkänd.

När lantbrukaren i dag använder Kemikoll för att säkra sig att han använder växtskyddsmedel på rätt sätt, så görs detta utifrån en databas som idag innehåller ca 30 000 uppgifter om växtskyddsmedel. Förutom att visa om användningen är godkänd, är Kemikoll samtidigt ett uppslagsverk med lätt åtkomst av information om enskilda växtskyddsmedel.

Och nu med nya funktioner 2019, ett ännu säkrare val!

Ett varningssystem införs, för övriga villkor, som visar bland annat, om särskild avdriftsreducerad utrustning krävs, särskilda krav när produkten är bifarlig, om krav på påfyllningsutrustning finns, kolfilter krävs på spruttraktorn, att halm inte får användas till foder mm.

Sedan tidigare visar programmet bland annat följande:

  • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt, även för UPMA och dispens.
  • Om mängd per behandling och total mängd per år är godkänd
  • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
  • Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid)
  • Länkar till information om preparatet
  • Lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.

Förutom säkerhetsdatablad för växtskydd finns dessa även för konstgödsel och ensileringsmedel. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av ensileringsmedel, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

Vad säger en användare av Kemikoll

Både i jobbet som växtsäljare på Svenska Foder (Nordvästra Skåne) och på sitt egna lantbruk på 60 ha växtodling har Per-Albin haft stor nytta av Kemikoll. – Jag började använda Kemikoll för att lära mig det för egen del samt kunna förmedla tjänsten till mina kunder, berättar Per-Albin och fortsätter, – som säljare har man en bra grund om växtskydd men man får kontrollera alla doser, karenser osv. på nätet. Med Kemikoll lägger man in doserna så ser man om det är ok plus att man har produktblad och säkerhetsblad lätt.


För mer information kontakta Per-Olof Klang på
0415 40025, info@datalogisk.

Datalogisk.se