Kontakta oss på tlf 0415 40025

GPS-observation i fält

Näsgård Observation är en tillägsmodul till Näsgård MOBILE. Med hjälp av din telefons GPS kan du markera ut eller hitta observationer i fält, både som linjer och punkter. Olika typer av observationer får olika ikoner på kartan.

Här är några exempel på användbarheten i Näsgård Observation:

  • Markera ut dräneringar, brunnar och dikesögon så du enkelt finner dem igen.
  • Tag ett foto och bilden blir geotaggad till den plats där du tog bilden. Du kan återkomma till platsen för att se utveckling t.ex. på grödan eller skadegörare.
  • Dokumentera t.ex. gräsogräs för att se hur utbredningen minskar eller ökar olika år.
  • Observationerna visas och kan redigeras i Näsgård KARTA.

Modulen kan används tillsammans med Näsgård MOBILE eller som ett självständigt program.

Läs mer

Lämna ett svar

Datalogisk.se