Kontakta oss på tlf 0415 40025

Gödsla i balans med Näsgård MARK

Det har senaste tiden skrivits i pressen om att behålla bördigheten och gödsla i balans, som till exempel en artikel i Arvensis som du kan läsa här.

I den senaste versionen av Näsgård MARK ger vi dig nya verktyg som kan hjälpa dig att gödsla i balans. Vi har infört två nya nyckeltal som visar bortförsel av fosfor och kalium både på fält och gårdsnivå.

Med dessa nyckeltal ser du direkt i skärmen förväntad bortförsel från fältet och samtidigt till exempel Jordbruksverkets gödslingsrekommendationer och kan anpassa din gödsling efter detta och ditt fälts och gårds förutsättningar. Nyckeltalen är som sagt ett hjälpmedel och ersätter inte Greppa Näringens växtnäringsbalans då nyckeltalen bara räknar på växtodling och inte tar hänsyn till djurproduktion.

Datalogisk.se