Kontakta oss på tlf 0415 40025

Ett bra val för vall, Näsgård

Vall och grönfoderväxter är den största grödan i Sverige och upptar 37% av Sveriges odlade yta enligt Jordbruksverkets statistik. Tillsammans med betesmarker och slåtterängar utgör den över halva svenska jordbruksmarken.

Hur och vad kan då Näsgård hjälpa dig med att dokumentera på grovfoderarealer?  Här är några exempel på hur användare av Näsgård dokumenterar uppgifter och grovfoder i programmet.

  • Utkörd flytgödsel. När flytgödsel körs ut på vallen registrerar maskinstationen total mängd utkörd flytgödsel på respektive fält direkt i Näsgård MOBILE. Därmed vet lantbrukaren exakt utkörd mängd per fält och kan enkelt komplettera med handelsgödsel.

  • Handelsgödsel. Registreras för respektive skörd basera på den planerade skörden.

  • Skörd för respektive tidpunkt. Storlek på skörd samt om skörden bärgas som hö, ensilage eller direktskörd, registreras på första, andra, tredje skörd osv.

  • Antal balar registreras i Näsgård MARK eller i Näsgård MOBILE som bärgas på respektive fält, beskrivning finns HÄR. När sedan analysen på fodret är gjord, är det enkelt att räkna fram ton TS per hektar utifrån balvikt och TS halt.

  • Ekonomi på betesmark! Djuren vägs innan och efter de betat på en betesmark. Djurens tillväxt (gånger köttpris) är intäkten på betesmarken tillsammans med SAM ersättningen.

  • Två grovfoder grödor samma år. Efter skörd av Grönfoder med insådd vall, går det ofta att ta en skörd på den insådda vallen. I Näsgård hanteras detta som två olika grödor, där skörd registreras på respektive gröda.  

  • Kubikmeter grönmassa. Vid ensilering registreras varje vagnlass grönmassa i Näsgård MOBILE grödlager i kubikmeter hämtat på respektive skifte. Därmed får man en indikation på respektive fälts skördenivå.

  • Skördekartering. Skördas vallen eller majsen med en CLAAS Jaguar hack med skördemätare, kan skörden hämtas direkt från CLAAS Telematic, till Näsgård KARTA.

  • Var är följevagnen. Med Näsgård Observationer kan förarna av hacken respektive följevagnarna direkt i sina telefoner var de olika ekipagen befinner sig. Är då även infarterna till fälten markerade som en observation, hittar man dessa enkelt även som ny förare.

Använder man grödlager i Näsgård MOBILE till exempel för att registrera antal balar per fält, går det att summera antalet balar av första, andra och tredje skörd eller i olika partier som kofoder och ungdjursfoder. När sedan balarna utfodras räknas dessa ifrån lagret, så man direkt kan se hur många balar det finns kvar i respektive lager.

Datalogisk.se