Kontakta oss på tlf 0415 40025

Dränering, din grundläggande resurs

Inför den kommande säsongen är det nu läge för att kontrollera din dränering, fungerar de, skall de rensas/spolas eller kompletteras med ny? Men vet du exakt var de ligger? Det kan vara svårt att få överblick speciellt om man skall utgå ifrån gamla dräneringskartor eller om dokumentation saknas helt.

Allt för många lantbrukare lägger för lång tid på att hitta gamla dräneringar på sina fält. Den problematiken har Datalogisk tagit hand om och avhjälpt!

Använder du Näsgård MOBILE Observationer, kan du med mobiltelefonens GPS enkelt registrera var dina dräneringar, dikesögon och brunnar finns i fält. D.v.s. du får en översiktlig karta som du kan använda när du skall återkomma och underhålla din dränering, snabbt och smidigt.

Glöm papperskartor och använd Näsgård KARTA på din mobil!                                              

Ett stort problem med gamla papperskartor är att de inte är med i fält när du behöver dom. Lösningen på detta är att digitalisera dom. Då kan du enkelt ta fram dom när du är i fält via Näsgård MOBILE. Som dessutom visar var du befinner dig i förhållande till dräneringen.

Du digitaliserar enkelt gamla papperskartor i Näsgård Karta, där de sparas säkert digitalt i molnet. 

Datalogisk.se