Kontakta oss på tlf 0415 40025
10 januari, 2024

Automatisk växtnäringsbalans i Näsgård

Om du söker precisionsjordbruk-planerings ersättningen är ett av villkoren att växtodlingsplan och växtnäringsbalans ska upprättas.

Med Näsgård växtodlingsprogram får du en färdig rapport för Växtnäringsbalans, som baseras på grödor, utsäde, gödsling och skördar som du lagt in i programmet.

Det vill säga de uppgifter du lagt in när du planerat din Växtodlingsplan till Jordbruksverket, där du har planerat din gödsling det aktuella året, även automatiskt kan används i beräkningen för växtnäringsbalansen både vid planering av gödsling samt verklig balans vid årets slut när alla insatser är gjorda.

Minska dubbelarbete med Näsgård

Programmet använder Jordbruksverkets uppgifter för beräkningen. Detta utan att du behöver göra något extra arbete, till exempel beräknas kvävefixering automatisk när du lagt in en gröda med baljväxter och NPK innehåll i utsäde till exempel för råg visas oavsett om du registrerat i kg eller enheter.

Växtnäringsbalanser gäller rena växtodlingsgårdar

Växtnäringsbalansen i Näsgård kan användas på rena växtodlingsgårdar utan djur, men även på djurgårdar kan rapporten användas, då den snabbt sammanställer till exempel mängder av gödning, stallgödsel och skördar som används på gården, som underlag för registrering i Greppa Näringens program. Utifrån växtnäringsbalansen, kan du t.ex. se hur resurseffektivt ditt lantbruk är och att du inte över/under gödslar dina fält och du kan alltid under skördeåret se hur balansen ser ut då Näsgård tar hänsyn till både planerade och utförda behandlingar.

Kontakta oss idag.

Vill du veta mer om Näsgård? Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss till dig eller hör av dig direkt till oss via:

Info@datalogisk.se eller 0415-40025

Datalogisk.se