Kontakta oss på tlf 0415 40025

Artificiell intelligens skall reducera användning av växtskyddsmedel

Forskningsprojektet RoboWeedMaPS – som Datalogisk är en del av – jobbar med en helt ny teknik som kan känna igen och behandla ditt ogräs med rätt medel och rätt dosering. Målet är att kunna reducera användning av herbicider med upp till 80 %.

 Tekniken känner igen ditt ogräs och sprutar automatisk med rätt medel och rätt dos för att uppnå önskad effekt. Detta är i kort idén för ett forsknings- och utvecklingsprojekt som startade 2017 i ett samarbete mellan fem agrotekniska verksamheter och ett universitet. Projektet löper över fyra år.

Birger Hartmann, vd i Datalogisk berättar: – Vi er glada och stolta över att vara en del av detta ’cutting edge’ projekt, som har det ambitiösa målet att uppnå betydande minskad herbicid användning som gynnar samhället, miljön och lantbrukarens ekonomi. Under de 18 månader som projektet har kört har vi nått delmål och fått värdefulla erfarenheter, så vi är på god väg.

 I projektet sker forskning och utveckling utifrån hur artificiell intelligens (AI) kan utvecklas till smarta bekämpning av ogräs med minsta möjliga användning av ogräsmedel. Att få precis kunskap om förekomst av ogrästyper och dess utbredning är en utmaning som många lantbrukare känner igen sig i. Med rätt kunskap om ogräsförekomsten i sina fält, kombinerat med artificiell intelligens och ny sprutteknik är det projektets mål att den professionella lantbrukaren skall kunna reducera användningen av herbicider med minst 40% och helst upp till 80%.

I projektet ingår:

  • Utveckling av högteknologisk kamera
  • Utveckling av artificiell intelligens modell (AI)
  • Igenkänning av upp till 100 olika ogräsarter
  • Framtagning av ogräskartor
  • Optimal beräkning av bekämpningsstrategier
  • Framtagning av styrfiler
  • Optimering av sprutteknologi med injektion.

– Kamerasystemet (RoboWeedCam) skall kunna känna igen alla typer av ogräs i alla möjliga olika växtstadier. Så det är ganska mycket som RoboWeedCam skall hinna känna igen när lantbrukaren kör över sitt fält, säger Birger Hartmann och fortsätter: – Det vi kommer att erbjuda, är en online lösning, där lantbrukaren i samma arbetsuppgift utför den absolut bästa ogräsbekämpningen med minsta möjliga preparat och samtidigt får ogräsarter och insatser visade på en karta. Något som har varit en vision och önskad i flera år, men i praktiken inte låtit sig göras på grund av saknad data.

I projektet kombineras ny med välkänd kunskap och potentialen för att reducera användning av herbicider är stor. Färdig produkt kommer att vara en milstolpe för växtodlare i alla länder. Projektet stöds av Innovation Fund Denmark.

Projektets deltagare är Datalogisk, Aarhus Universitet, AgroIntelli, IPMConsult, I•GIS och Danfoil.

För mer information kontakta Birger Hartmann på 0045 7020 3311, Birger.hartmann@datalogisk.dk

Lämna ett svar

Datalogisk.se