Kontakta oss på tlf 0415 40025

Använd Näsgård MOBILE för att hitta din dränering!

Inför den kommande säsongen är det nu läge för att kontrollera din dränering, fungerar de, skall de rensas/spolas eller kompletteras med ny? Men vet du exakt var de ligger? Det kan vara svårt att få överblick speciellt om man skall utgå ifrån gamla dräneringskartor eller om dokumentation saknas helt.

Allt för många lantbrukare lägger för lång tid på att hitta gamla dräneringar på sina fält. Den problematiken har Datalogisk tagit hand om och avhjälpt!

Använder du Näsgård Observation – en tilläggsmodul till Näsgård MOBILE – kan du med mobiltelefonens GPS enkelt registrera var dina dräneringar, dikesögon och brunnar finns i fält. D.v.s. du får en översiktlig karta som du kan använda när du skall återkomma och underhålla din dränering, snabbt och smidigt.

Här är några exempel på användbarheten i Näsgård Observation:

  • Markera ut dräneringar, brunnar och dikesögon så du enkelt finner dem igen.
  • Tag ett foto och bilden blir geotaggad till den plats där du tog bilden. Du kan återkomma till platsen för att se utveckling t.ex. på grödan eller skadegörare.
  • Dokumentera t.ex. gräsogräs för att se hur utbredningen minskar eller ökar olika år.
  • Olika typer av observationer får olika ikoner på kartan.
  • Observationerna visas och kan redigeras i Näsgård KARTA.
Datalogisk.se