Kontakta oss på tlf 0415 40025

Överblick, överblick och åter överblick med Näsgård Arbetsorder!

Vill du vara säker på att alla uppgifter i din växtodling blir gjord? Och vill du ha överblick och enkel registrering?

Då är modulen Arbetsorder i Näsgård MARK programmet något för dig.

Använder du arbetsorder i samband med planering av fältinsatser är du garanterat enkel planering, uppföljning och registrering. Speciellt gäller detta när du planerar en insats via programmet klusterfunktion, då du på samma rad både lägger in insatsvarans uppgifter och skapar arbetsordern. Detta optimerar tidsförbrukning och resurser. 

Vi har pratat med lantbrukaren Henrik Hjorth hur han använder modulen.

En av funktionerna i Näsgård MARK som jag är otroligt glad för är arbetsorder, som håller ordning på alla arbetsuppgifter. Det ger överblick på varje enskild uppgift, säger Henrik och fortsätter, – För insatser med växtskydd och gödning är jag 100 procent säker. Jag har full tilltro till uppgifterna i programmet – där är inget som är osäkert.

Henrik Berättar också, att det är enkelt att följa med i arbetsuppgifterna, när en medarbetar utför ett arbete. Man kan snabbt se när skiftet är av bockat från arbetsorderna. Därmed vet han vad som ar utfört. Det som också är viktigt och som optimerar arbetet på gården, är att alla medarbetare använder Näsgård MOBILE och registrerar direkt i programmet via sina mobiltelefoner. Detta underlättar för alla. När uppgiften finns i en arbetsorder, kan Henrik sända ett SMS till sin medarbetare och skriva att du skall utföra jobb nummer 38.

’Överblick…Överblick och Överblick…’ avslutar Henrik med ett leende.

Se vår nya film med Henrik Hjort och användning av arbetsorder

Med Arbetsorder får du:

  • Samlat de insatser som skall utföras samtidigt
  • Effektiv överblick vad som är utförd och kvar att köra
  • Besked när jobbet är avslutat
  • I Näsgård MOBILE visas bara de fält som inte är körda i arbetsordern, bra om en annan medarbetare tar över jobbet.
  • Slipper trasslet med pappersutskrifter
Datalogisk.se