Kontakta oss på tlf 0415 40025

Kemikoll: Reportage på lantbruksnytt.com

”För ganska precis ett år sedan lanserade Datalogisk sin då nya tjänst Kemikoll, som skulle göra det lättare för lantbrukaren att hålla koll på vilka växtskyddsmedel som är godkända i respektive gröda och vad som gäller vid just den tidpunkt då lantbrukaren vill använda det. Ett år senare släpper man en stor uppdatering till tjänsten[…]

WeedMaps en del av precisionsjordbruket

Ny kamerateknik från Datalogisk ska kunna minska den enskilda lantbrukarens användning av herbicider i fält med upp till 20% i en period på 2-4 år. WeedMaps består av en kamera, som er kopplad till en app på en surfplatta eller mobiltelefon. Kameran identifierar ogräsförekomst och från dessa uppgifter kan en styrfil skapas i Näsgård KARTA[…]

Datalogisk.se