Välkommen på kurs i Näsgård MOBILE den 7 mars

Kom igång med digital fältjournal/sprutjournal! Vänta inte med att journalföra dina fältåtgärder. Gör det direkt i din digitala sprutjournal. Med Näsgård MOBILE är detta möjligt. Informationen är alltid säkerhetskopierad, tillgänglig från telefon, surfplatta och dator. Alla planerade insatser går att lägga in i förväg, vilket sparar tid. Har du anställd personal är det ett ovärderligt[…]

Datalogisk.se