Kontakta oss på tlf 0415 40025

20 års jubileum: Näsgård står starkt bland de svenska lantbrukarna

Med anledning av Datalogisk 20 års jubileum på den svenska marknaden har vi pratat med lantbrukare som varit med från början och som faktiskt var en slags pionjärer inom digital hantering av växtodlingsdata. Vi har utifrån detta fått deras syn på dåtid, nutid och framtiden.

Niels Treschow driver sin gård Sannarp i Halland. Han har använt Näsgård programmet sedan start och berättar, – Det hade varit helt omöjligt att sköta en gård som Sannarp utan Näsgård. De senaste 20 åren har mer och mer information krävts och skapats inom lantbrukssektorn och Näsgård har varit bra på att systematisera detta.

För Niels har det varit tryggt att programmet kunnat hantera denna utvecklingen, samtidigt som det följt med sin tid. – Det är skönt att programmet utvecklats tillsammans med omvärlden, säger Niels och fortsätter: – Datalogisk var också snabba på att flytta upp data i molnet.

Ett tidigt intresse för digital hantering av växtodlingsdata

Niels Treschow, Sannarp AB

Vi skall tillbaka till nittiotalet, då Niels först började intressera sig för digital hantering av växtodlingsdata.  1991 börjar han använda ett MSDos baserat program, BrugerData. Detta löser dock inte Niels behov och då han också provat ett program utvecklat av SLU (Sverige Lantbruks Universitet), som han bedömer som helt hopplöst, börjar han 1993 att använda det danska växtodlingsprogrammet Näsgård.

Han startar då tillsammans med Otto Von Arnold firman Metaplan och börjar marknadsföra Näsgård på den svenska marknaden. Ett par år senare är Niels på Elmia i Väderstads monter och säljer Näsgård program, då han träffar Per-Göran Andersson som marknadsförde Markvägen programmet och en diskussion om framtiden startade.

Näsgård var bra på växtodlingsdata och skördekartering, Markvägen på fält- och markkarteringskartor och därför tas beslutet att slå samman de två programmet till ett, som kunde hantera alla typer av uppgifter på driftsenheten. Att de valde rätt väg bevisades också senare av att programmet 2000 på Elmia fick Årets Nyhetspris. Innan sammanslagningen startades också firman Areaplan AB 1999 för att hantera försäljning och support. I och med detta är inte Niels längre engagerad i firmans dagliga arbete.  I 2004 blir AreaPlan AB ett helägt dotterbolag till Datalogisk ApS i Danmark och skiftar därmed namn till Datalogisk även i Sverige.

– Det fanns inget annat program på den svenska marknaden som erbjöd en så komplett lösning med både växtodlings- och kartprogram och ännu bättre blev det då tidsprogrammet kom, säger Niels och berättar vidare, – De första åren såldes många program och efterhand som datorvanan ökade hos användarna steg försäljningen ytterligare.

Få överblick istället för en massa papper

Håkan Nilsson äger och driver Heagårds Egendom AB tillsammans med sonen Philip Hedeng. Håkan är också en tidig och trogen användare av Näsgård växtodlingsprogram.

– Jag var mest nyfiken i början, men ville också få bättre överblick istället för söka i en massa lösa papper, förklarar Håkan och fortsätter, – jag fann snabbt, att programmet er en stor hjälp vid växtföljds- och gödselplanering och att få överblick över fältinsatser. När så kraven från myndigheter har ökat t.ex. sprutjournaler har programmet även underlättat detta.

Håkan Nilsson, Heagårds Lantbruks AB

En av de största milstolparna i utvecklingen av Näsgård ser Håkan att mobillösningen är, som gör det möjligt att registrera direkt i fält. Mobillösningen minskar kontorstiden och det mesta går att lösa direkt i fält. Sen har där kommit nya funktioner i kartan som är användbara.

Näsgård gör skillnad

I dag på Sannarp använder Niels Treschow hela Näsgård produktportföljen med de många lösningar som utvecklats genom åren. De nyaste funktionerna är Kemikoll och lagerstyrning av skörd, smarta finesser enligt Niels. Dessutom pointerar han att det är bra att Datalogisk har fokus på att skapa åtkomst till data, utan att alla data nödvändigtvis skall ligga i själva programmet. Det är viktigt att öppna upp även för andra som erbjuder tjänster.

Båda lantbrukarna delar uppfattning att de har fått stor hjälp av att använda Näsgård i det dagliga arbetet på gården. Det gäller överblick, planering, tidsbesparing, beslutstagning och inte minst dokumentation, där kraven ökat de sista 20 åren.

 – Om det som programmet gör skulle göras manuellt skulle vi ha minst en anställd till på kontoret på Sannarp, förklarar Niels och fortsätter, – Arbetet blir mer överskådligt när det är stressigt och alla kan vara med och registrera och få tillgång till viktig information via Näsgård.

– Dokumentation gör att man kan gå tillbaka och förhoppningsvis undvika att göra om misstag, lägger Håkan till.

Varför ändra ett vinnande koncept

Ända sedan 2000, då Näsgård fick Elmias Nyhetspris för en komplett programlösning, där möjligheten att planera, lösa och dokumentera insatser på driftsenheten, är Datalogisk fortfarande inne på samma spår. Alla nya funktioner och moduler, som är utvecklade sedan dess, finns i Näsgård programmet. Detta gör det i hög grad arbetet lättare för användaren. Management samlat på ett ställe, Näsgård Management.

Näsgård utveckling framöver

Det är viktigt att det finns konkurrens på marknaden, för att utveckling skall ske, det är ingen som tvivlar på det. Den stigande konkurrensen är självklart också något som Datalogisk har upplevt de senaste åren.  Därför håller sig Datalogisk hela tiden sig orienterad om de senaste strömmarna i branschen och utveckling för lantbrukarnas bästa. Utöver att supportera och utveckla är Datalogisk idag även en kunskapsbank, som levererar ny kunskap och teknologi till kunderna. Den kunskapen uppnås via kontakt och samarbete i forskningsprojekt, med myndigheter, universitet och övriga verksamheter.

Att Datalogisk har, som också Niels nämner, fokus på att skapa åtkomst till data som inte nödvändigtvis ligger i Näsgård programmet, är en del av ett utvecklat affärsområde, där avtal ingås om samarbete med andra verksamheter för att skapa effektiva dataflöde för användaren. Med detta i minne, menar Niels, att Datalogisk är bra rustat för framtiden och framtidens lantbrukare.

Fakta
Heagårds Lantbruks AB
Ägare: Håkan Nilsson och Filip Hedeng
Verksamhet: Växtodling och lokaluthyrning
Areal: 250 ha åker, allt direktsås
Grödor: Höstvete, vårvete, gräsfrö, höstraps, våRkorn, bönor och slåttervall
Näsgård
program:
Näsgård Mark, Näsgård Karta, MOBILE, Skördekartering, Lagermodul, Maskininvestering och GPS-Observationer
Fakta Sannarp AB
Ägare : Niels Treschow
Verksamhet: Växtodling och skog
Areal: Brukar 1200 ha åker i samarbete med andra gårdar
Grödor: Höstvete, Rågvete, gräsfrö, Klöverfrö,  höstraps,
vårkorn och vårvete. Stor del av detta är utsädesodling
Näsgård
program:
Näsgård Mark, Näsgård Karta, Näsgård TID, MOBILE, Skördekartering, Kemikoll, Lagermodul, Maskininvestering och GPS-Observationer
Datalogisk.se