Kontakta oss på tlf 0415 40025
6 november, 2019

Datalogisk firar att vi funnits 20 år på den svenska marknaden! Och vi planerar för 20 år till?

Nu i november 2019 är det 20 år sedan första steget togs till det som idag är Datalogisk i Sverige. Det är både kul och intressant att se tillbaka på de milstolpar som uppnåtts under åren. Men när man tittar bakåt, bör man också se framåt. Är Datalogisk då redo för de kommande 20 åren?

PRESSMEDDELANDEN november 2019

Vi framtidssäkrar

AreaPlan, som startade 1999, blir 2004 ett helägt dotterbolag till Datalogisk ApS i Danmark och skiftar därmed namn till Datalogisk även i Sverige. I 2006 går DLG och Svenska Foder in som delägare i Datalogisk AS.

Med Näsgård programmet i grunden utvecklas det hela tiden nya förbättrade versioner och lösningar, detta utifrån lantbrukarens behov både idag och imorgon.

– Det är också vår uppgift att agera framåt och vara i framkant på utvecklingen och självklart presentera lösningar och möjligheter som lantbrukaren inte själv tänkt på, som kan hjälpa honom till bästa möjliga och effektivare drift, berättar Birger Hartmann, VD i Datalogisk och fortsätter – det betyder, att vi deltager i olika forskningsprojekt både i samband med universitet, departement, lantbrukare och övriga verksamheter.

Det är speciellt inom precisionsodling och -teknologi som Datalogisk samarbetar med olika partners, detta för att ge nya möjligheter för lantbrukarna.

Näsgård programmen håller hög kvalitet

Datalogisk har i samband med jubileet pratat med lantbrukare som använder Näsgård. En av dom är Niels Treschow, som driver sin gård Sannarp i Halland. Niels var med i början av det som blev Datalogisk i Sverige.

– Vid den tidpunkten, fanns där inga andra program på den svenska marknaden som erbjöd en så komplett lösning av både växtodlings- och kartprogram* och ännu bättre blev det då tidsredovisningsprogrammet integrerades i samma program, berättar Niels och fortsätter, – dessutom har Näsgård alltid varit helt oöverträffat med sina nyckeltalsberäkningar.

Idag använder Niels stadigt programmet med alla de möjligheter det innebär. Han är dessutom glad för alla de nya funktioner som utvecklats i programmet, såsom Kemikoll och lagerhantering av grödor, de senaste åren. – Det hade varit omöjligt att leda en så stor gård som Sannarp utan Näsgård, menar Niels och fortsätter – programmet har givit mycket stora tidsbesparingar och har sparat minst en anställd på kontoret. Ord som överblick samt enkelt handhavande återkommer ofta när Niels pratar om programmet.

En sak som Niels ser fram emot är den integrering till olika maskinfabrikat som Datalogisk arbetar med, Niels ser detta som en positiv framtidsutveckling.

Håkan Nilsson, Heagårds Egendom AB, är ännu en lantbrukare som använd Näsgård från det lanserades i Sverige.

– Programmet har varit en stor hjälp vid växtföljds- och gödselplanering och för att få överblick över gjorda fältinsatser, berättar Håkan och fortsätter: – Och när kraven från myndigheter har ökat t.ex. för sprutjournaler har programmet underlättat detta. Som en av milstolparna under de 20 åren, ser Håkan utvecklingen av Näsgård MOBILE som en av de viktigaste.

– Med mobillösningen går det att registrera direkt i fält och det minskar kontorstiden, pointerar Håkan

Allt i samma program!

Ända sedan 2000, då Näsgård fick Elmias Nyhetspris för en komplett programlösning, där möjligheten att planera, lösa och dokumentera insatser på driftsenheten, är Datalogisk fortfarande inne på samma spår. Alla nya funktioner och moduler, som är utvecklade sedan dess, finns i Näsgård programmet. Detta gör det i hög grad arbetet lättare för användaren. Management samlat på ett ställe, Näsgård Management.

Redo för nästa 20 år

Det är inga tvivel om att marknaden och konkurrensen har skärpts de senaste åren, men Birger Hartmann menar att verksamheten är bra rustad för de kommande 20 åren. – vi har fortfarande funktioner och program som är ”one of af kind” och med de samarbeten vi ingår samt den täta dialog vi har med lantbrukare ser framtiden riktigt bra ut, avslutar han.

*mottog Elmias Årets Nyhetspris år 2000.

För mer information kontakta Per-Olof Klang på 0415 40025, info@datalogisk.se

Datalogisk.se