Kontakta oss på tlf 0415 40025
24 februari, 2016

Ældre opdateringsbeskrivelser

Her kan du læse opdateringsbeskrivelser indtil version 4.002

NYHEDER I VERSION 6.000 DATO: 06.02.2014

Næsgaard MARK (version 6.000)

Mulighed for at uploade markplan- og markkort fra Næsgaard Mark til TastSelvService Se vejledning her

Modulet arbejdssedler kan nu anvendes i Næsgaard Mobile Se vejledning her

Modtager eller afgiver du efterafgrødekrav, kan der nu indberettes cvr-nr. på handelspartneren

Flere filtreringsmuligheder på registreringsdialog i Næsgaard TID

Flere rettelser- og ændringer til rapporter fra Næsgaard TID

Rettelse til Økonomiopgørelser, hvis maskinforbrug og arbejdsomkostninger hentes fra Næsgaard TID

Import af markplaner fra TastSelvService er rettet, så markplanen fra 2013 hentes, hvis der endnu ikke er lavet en ansøgning i 2014 

Næsgaard MARKKORT (version 14.306)

Flere små rettelser

 

NYHEDER I VERSION 5.005 DATO: 14.11.2013

Næsgaard MARK (version 5.005)

Rettelse til upload af gødningsregnskab til GHI 2013. Bedriftens totale areal (inklusiv randzoner) eksporteres nu til felt 101 i gødningsregnskabet.

Mulighed for at oprette markplan ved Import fra Tast Selv-service Se vejledning her.

Faciliteten Konsulentkartoteker (kun i rådgiverversion) giver nu adgang til egen opsætning af afgrøder, standardplaner, kartoteker og udskrifter på alle bedrifter uanset bedriftens kartotekstilknytning Se vejledning her.

Hastighedsoptimering i markplansdialog når der er valgt flere bedrifter.

Udskrift af udbyttedokumentation fra N-kontrol i 2014 er rettet.

Problem med programdød i nøgletal på Tildel gødning afhjulpet.

Sammentællinger tilføjet på udskrift 80600 fra TID.

Udskrift 32000 rettet ved sammentælling på afgrødegrupper.

Programrettelse, så det er muligt at starte programmet uden internetforbindelse.

 

Næsgaard MARKKORT (version 14.303)

Flere rettelser til håndtering af baggrundskort

 

NYHEDER I VERSION 5.004_2 DATO: 10.10.2013
Næsgaard MARKKORT (version 14.302)

Ny funktion til at zoome til adresse. Søgningen foretages med ikon i toppen af programmet.

Ny placering af funktion til at zoome til en valgt mark. Søgningen foretages med ikon i toppen af programmet.

Det er nu muligt at zoome ind/ud med musehjulet.

Bedre håndtering af udskrift af baggrundskort

Mulighed for overførsel af markplansarealer til PlanteIT

NYHEDER I VERSION 5.004 DATO: 20.06.2013
Næsgaard MARK (version 5.004)

Kunder med modulet Næsgaard Mobile kan installere programmet uden installation af en lokal database.

NYHEDER I VERSION 5.003 DATO: 27.05.2013
Næsgaard MARK (version 5.003)

Nye nøgletal der viser summen af Totalareal og Randzoneareal. Ses på nøgletalsopsætning 020 Markplan EU-støtte

Mulighed for at hente forbrug fra TID registreringer til Maskininvestering

Mulighed for at afgrænse TID dialogen på en Bedrift

Flere mindre rettelser til TID  programmet

Automatisk overførsel af randzone areal fra Markkort

Næsgaard MARKKORT (version 14.031 27.05.2013)

Baggrundskortservice fra Arealinfo fungerer igen. OBS: Gennemgå alle baggrundskort fra Arealinfo for at kontrollere, at de korrekte data vises.

Næsgaard MARKKORT (version 14.030)

Baggrundskortopsætningen kan være åben samtidig med at man arbejder i kortprogrammet

Nye baggrundskorttemaer: Vejkort, Matrikelkort, Landkort, Forårs Ortofoto. Randzonekort og Eu blokkort fra NaturErhverv erstatter DL blokkort og DL randzonekort.

Automatisk beregning af randzoner

NYHEDER I VERSION 5.002 DATO: 17.01.2013
 Næsgaard MARK (version 5.002)

Ændringer til nøgletal til beregning af Pligtige efterafgrøder.

Mulighed for konvertering af N-kvote fra 2012 til efteafgrøder i 2013. Se fanenEfterafgrøder i dialogen N-kontrol.

Mulighed for at overføre dokumenterede udbytter fra Udbyttedokumentation til Markplan via dialogen Udbyttedokumentation i dialogen N-kontrol.

Udskrifter af dækningsbidrag med maskin- og arbejdsomkostninger fra TID-registreringer. Udskrifterne ligger i 2 nye grupper Økonomiopgørelser afgrøder (TID)  og Økonomiopgørelser, marker (TID)

Flere mindre rettelser til øvrige udskrifter samt eksport af udskrift til excel.

Flere mindre rettelser til TID faciliteter. Bl.a. sletning af linier med 0 timer

Bedre håndtering af kolonneopsætning i forbindelse med faneskift.

Næsgaard MARKKORT (version 14.011)

Online Ortofoto i markkort viser default 2012 fotos

Forbedret håndtering af online ortofotos

NYHEDER I VERSION 5.001_3. DATO: 02.10.2012
Næsgaard MARK (version 5.001)

Ingen ændringer i markprogram

Næsgaard MARKKORT (version 14.006)

Programmet er ændret så opkobling til DLBR it atter er mulig

NYHEDER I VERSION 5.001_2. DATO: 13.09.2012
Næsgaard MARK (version 5.001)

Ingen ændringer i markprogram

Næsgaard MARKKORT (version 14.005)

Optimeret hastighed ved dataoverførsel fra DLBR-IT

Adgang til Randzonekort

NYHEDER I VERSION 5.001. DATO: 22.03.2012
Næsgaard MARK (version 5.001)

Mulighed for at tilgå data online - f.eks. Næsgaard Mobile til smartphone. Klik her for at se mere om modulet

Eksport til EHA rettet for bedrifter med frivillige efterafgrøder.

Fanen Søg/Vælg er fjernet fra dialogen Bedrifter

Fejl ved udskriftsrækkefølge rettet

Sådan kommer du i gang med Næsgaard Online Klik her for vejledning

Næsgaard MARKKORT (version 14.000)

Programmet er tilrettet med mulighed for at tilgå data i Online version

NYHEDER I VERSION 5.001_3. DATO: 02.10.2012
Næsgaard MARK (version 5.001)

Ingen ændringer i markprogram

Næsgaard MARKKORT (version 14.006)

Programmet er ændret så opkobling til DLBR it atter er mulig

NYHEDER I VERSION 5.001_2. DATO: 13.09.2012
Næsgaard MARK (version 5.001)

Ingen ændringer i markprogram

Næsgaard MARKKORT (version 14.005)

Optimeret hastighed ved dataoverførsel fra DLBR-IT

Adgang til Randzonekort

NYHEDER I VERSION 5.001. DATO: 22.03.2012
Næsgaard MARK (version 5.001)

Mulighed for at tilgå data online - f.eks. Næsgaard Mobile til smartphone. Klik her for at se mere om modulet

Eksport til EHA rettet for bedrifter med frivillige efterafgrøder.

Fanen Søg/Vælg er fjernet fra dialogen Bedrifter

Fejl ved udskriftsrækkefølge rettet

Sådan kommer du i gang med Næsgaard Online Klik her for vejledning

Næsgaard MARKKORT (version 14.000)

Programmet er tilrettet med mulighed for at tilgå data i Online version

 

NYHEDER I VERSION 4.002. DATO: 12.12.2011
  Næsgaard MARK (version 4.002)
•Fejl i harmoniberegning på bedrifter med blandet besætning og både køb og salg af organisk gødning rettet
•Rettelser i Planteværnstjek.
  Hvis et middel er registreret 2 gange på samme dag, regnes dette for 1 kørsel.
  Fejl i afstandskrav ved eksisterende bræmme på 0 m rettet
  Fejl i kontrol af behandlingsfrist ved behandlinger oprettet på PocketMark rettet

Næsgaard MARKKORT (version 13.900)
•Problemer med håndtering af ugyldige WMS/WFS services rettet
•Faciliteter til håndtering af data fra DLBR Online.

NYHEDER I VERSION 4.001. DATO: 03.11.2011
  Næsgaard MARK (version 4.001)
•Enkelte rettelser af skærm til klargøring af data til SJI (Sprøjtejournalindberetning) Se vejledning her
•Udskrift 49100 Dokumentation for salg af husdyrgødning rettet.
•Fejl ved håndtering af afgrødestandardplaner afhjulpet.

NYHEDER I VERSION 4.000. DATO: 18.10.2011
  Næsgaard MARK (version 4.000)
•Skærm til klargøring af data til SJI (Sprøjtejournalindberetning) Se vejledning her
•Udskrift af Skema B1 til Plantedirektoratet 2012
•Udskrift af Græsmarksnormer til Plantedirektoratet 2012
•Flere smårettelser i programmet

Næsgaard MARKKORT (version 13.809)
•Eksport af markkortdata til hektarstøtte er tilrettet nyt ansøgningssystem (IMK 2.0). Faciliteterne til eksport i Næsgaard MARKKORT er uændret.
•Mulighed for at importere xml-fil med markkortdata fra IMK 2.0. Eksporter en fil med markkortdata fra Imk 2.0 og benyt menuen Data/Import i Næsgaard MARKKORT

NYHEDER I VERSION 3.008. DATO: 21.06.2011
  Næsgaard MARK (version 3.008)
•Forvalg til markbladene. Faciliteten giver mulighed for at angive et eller flere midler der automatisk skal tilføjes når der oprettes behandlinger. Faciliten kan f.eks. anvendes til automatisk at tilføje en maskintaksten Sprøjtning når der oprettes en behandling med Planteværn. Se vejledning her
•Programmet kan kun startes med tjek for miniopdateringer. Dette vil i visse tilfælde bevirke, at gamle genveje til opstart af programmet ikke virker. Start programmet via ikon på skrivebordet eller via menuen Start/Programmer/Datalogisk/Næsgaard MARK
•Flere mindre rettelser og ændringer

Næsgaard TID (version 3.008)
•TID modul implementeret i MARK. Dermed anvendes de samme data i TID og MARK. Eks. Samme markplan, personer og maskiner. TID faciliteterne er moduler der købes separat. Kontakt Datalogisk på 70203311.  Klik her for at se vejledninger

Efter installation af denne opdatering, skal der hentes nye normer før programmet kan afvikles. Følg vejledningen på skærmen ved opstart.

Næsgaard MARKKORT (version 13.807)
•WMS/WFS til data fra CHR register tilføjet
•WMS for Ringkøbing-Skjern kommune tilføjet

NYHEDER I VERSION 3.007. DATO: 06.04.2011
Næsgaard MARK (version 3.007)

Facilitet til indberetning og udskrift af dokumenterede udbytter. Den nye facilitet kaldes via menuen Gødningsregnskab/Udbyttedokumentation og er tilgængelig fra høstår 2010 og frem. Se vejledning her

Datoer for analysetal kan ændres på en gang for hele marken

Eksport til EHA ændret når faciliteten Flere blokke  benyttes. Nu tilføjes Litra til markkoden.

Markens analysetal vises på fanen Gødningsplanlægning

EL-ordning. Via N-regel faciliteten kan marker tilknyttes EL-ordning 75% hvorved markens N-kvote justeres. Se vejledning her

Lagerstyring af handelsvarer - prisberegning. Er der ikke køb/salg aktivitet på et middel, anvendes værdien af primobeholdningen hvis prisen beregnes ud fra entenGennemsnit af køb eller Sidste købspris
•Lagerstyring af handelsvarer - 0-liner vises ikke. Hvis der ikke er forbrug eller køb/salg af et middel med primoværdien 0, udelades midlet i beregningen af lagerstatus.
•Lagerstyring af handelsvarer - 2 decimaler på dialog og udskrift af Køb og Salg
•Mindre rettelser i faciliteter til håndtering af Fælles kartotekssæt
•Justering af Markbladsdialog, så denne fastholder valgt mark ved genåbning
•Der er oprettet normer for maskinkartoteket
•Design på udskrifter ændret. Der er bl.a. tilføjet logo på udskrifterne. Der er mulighed for at sætte eget logo på udskrifter. Klik her for at se vejledning.
•Årsdyr vises med 2 decimaler på udskrift 48200
•Ændring af faciliteter til at registrere arbejdstidsforbrug på markbladene.
•Programmet er forberedt til TID registrering. Der er bl.a. kommet nye ikoner og flere kartoteker. Faciliteterne forventes åbnet i løbet af foråret. TID registrering er selvstændige programmoduler.

Automatisk opdatering
•Med denne version har vi indført mulighed for at udsende miniopdateringer, der typisk indeholder en mindre rettelse i programmet. Ved opstart af programmet tjekkes automatisk for disse opdateringer, og der gives besked når der er en opdatering tilgængelig. Miniopdateringerne fylder betydeligt mindre (omkring 2-5 Mb) end en almindelig opdatering, og er derfor hurtig at installere. Følg vejledningen på skærmen.

Næsgaard MARKKORT (version 13.805)
•Mulighed for import og præsentation af SyreN data. Faciliteten kræver et særligt modul. Kontakt Datalogisk for at få åbnet denne facilitet.
•Tilknytning til marker i forbindelse med faciliteten Flere blokke ændret

NYHEDER I VERSION 3.006. DATO: 23.02.2011
 
Næsgaard MARK  (version 3.006)
•Eksport til EHA tilrettet, så oplysninger om alternativer til Pligtige efterafgrøder eksporteres. Se vejledning her

Næsgaard MARKKORT (version 13.803)
•Online EU-blokgrænser. Se vejledning her

NYHEDER I VERSION 3.005_1. DATO: 21.01.2011
 
Næsgaard MARK  (version 3.005)
•Ingen ændringer

Næsgaard MARKKORT (version 13.802)
•Online EU-blokgrænser. Aktiver blokgrænserne ved at vælge menuenIndstillinger/Baggrundskortopsætning  Her markeres i feltet Vis ud for linien DL-Blokkort. Visning af blokkortet kan skiftet med genvejstasten Shift+V
•Mulighed for at vise miljøkort via WFS (avanceret opsætning)

NYHEDER I VERSION 3.005. DATO: 21.12.2010
 
  Næsgaard MARK  (version 3.005)
•Datofelt på Skema A 2011 rettet, så "Dato for udarbejdelse" og "Dato for sidste rettelse" begge viser dags dato indtil 27. april 2011. Herefter fastholdes "Dato for udarbejdelse" til 27. april 2011, mens "Dato for sidste rettelse" viser dags dato, hvis der er ændret i mark- og gødningsplanen siden sidste udskrift, ellers vises sidste printdato.

Næsgaard MARKKORT (version 13.509)
•Problemer med "hvide felter" i udskrift af online Ortofoto afhjulpet

NYHEDER I VERSION 3.004. DATO: 19.11.2010
 
  Næsgaard MARK  (version 3.004)
•Programmets hastighed er optimeret
•Type 1 korrektioner af DE for malkekøer er rettet

NYHEDER I VERSION 3.003. DATO: 16.11.2010
 
  Næsgaard MARK  (version 3.003)
•Problemer med indberetning af markarealer afhjulpet
•Sprøjteplan justeret

NYHEDER I VERSION 3.002. DATO: 12.11.2010
 
  Næsgaard MARK  (version 3.002)
•Alternativer til efterafgrøder kommer med på Skema A 2011
•CVR nummer tilføjet på følgende udskrifter: 31000 Sprøjteplan med økonomi, 31100 Sprøjteplan og 31200 Sprøjteplan flere marker
•Forsideudskrift rettet, så bedriftsnoter deles over flere sider
•Det er nu muligt at udskrive Skema B1 og Dokumentation af overførsel af organisk gødning fra lagermodul
•Justeringer ved håndtering af Frivillige efterafgrøder samt Mellemafgrøder
•Mindre justering i Planteværnstjek
•Funktionen Flere blokke i markplan rettet, så arealjusteringer gemmes

Næsgaard MARKKORT (version 13.508)
•Håndtering af MiljøGIS rettet
•Mulighed for online Ortofoto 2010 (OBS: Specialmodul, ring for tilmelding)

NYHEDER I VERSION 3.001. DATO: 06.10.2010
 
  Næsgaard MARK  (version 3.001)
•Håndtering af pligtige efterafgrøder samt alternativer er tilpasset Plantedirektoratets regler for 2011 Se vejledning her
•Uro i skærmbillede ved arbejde i Markbladet er fjernet
•Marknavn tilføjet ved udvælgelse af marker på udskriften Sprøjteplan flere marker
•Udskrift 71500 Anvendte gødninger Plantedirektoratet 2011 er rettet så gødningsforbrug hentes fra 2011
•Flere smårettelser i programmet

OBS: Når versionen er installeret skal programmets normer opdateres før der kan arbejdes med data. Følg vejledningen på skærmen.

Næsgaard MARKKORT (version 13.507)
•Håndtering af analysedata fra Dansk Markdatabase

OBS: Der er kommet nye licensbetingelser. Læs afsnit Autorisation og logning Se licensbetingelserne her

NYHEDER I VERSION 3.000. DATO: 10.09.2010
 
Næsgaard Mark.NET (version 3.000)
Normer for afgrøder er tilpasset Plantedirekoratets vejledning for høstår 2011. Når bedriften åbnes første gang vil programmet automatisk vælge standard lov-afgrøder for marker i 2011 og frem.
Normer for dyr- og staldsystemer er tilpasset Plantedirekoratets vejledning for høstår 2011. Når bedriften åbnes første gang vil programmet automatisk nulstille korrektionsformler for dyr- og staldsystemer der er oprettet for høstår 2011 og frem.
Der er oprettet udskrifter til Plantedirektoratet for høstår 2011. Udskrifterne findes i udskriftsmodulet under Standardudskrifter i gruppen Plantedirektoratet 2011
15. September åbnes automatisk for vores nye modul Planteværnstjek. Se mere her Se vejledning til Planteværnstjek her

Næsgaard Markkort (version 13.504)
Ingen ændringer

Datalogisk.se