Dränering, din grundläggande resurs

Inför den kommande säsongen är det nu läge för att kontrollera din dränering, fungerar de, skall de rensas/spolas eller kompletteras med ny? Men vet du exakt var de ligger? Det kan vara svårt att få överblick speciellt om man skall utgå ifrån gamla dräneringskartor eller om dokumentation saknas helt. Allt för många lantbrukare lägger för[…]

Näsgård Kemikoll, din garanti och säkerhet!

Håller du med om följande? Jag vill vara säker på att jag följer reglerna, när jag använder växtskyddsmedel i fält. Jag värderar min egen säkerhet högt! Min arbetsbelastning är hög, därför SKALL arbetsinsatsen vara effektiv och tidsbesparande Använder du Näsgård Kemikoll program har du garanti att dessa tre krav uppfylls. Kemikoll lanserades för 1,5 år[…]

Välkommen till Brunnby Lantbrukardagar 3-4 juli

Kom förbi vår monter 147 Vi visar för er de nyaste programversionerna och nyheter. Som exempel uppdateringar av Kemikoll, lagerstyrning av skörd och WeedMaps kamera. Vi visar även dränering med Näsgård KARTA och Wintex jordprovtagare. Brunnby Lantbrukardagar – mötesplatsen för professionella lantbrukare. Besökare och utställare från hela landet ses i sommarens skönaste månad, knyter kontakter[…]

Autostyrning, Näsgård och dränering – Lantbruksnytt.com

På Hans Carlssons gård Stora Södergård utanför Alingsås sker utveckling ständigt, bland annat genom dränering. Då 9,6 ha täckdikades 2018 skulle detta dokumenteras. Eftersom det finns en traktor med autostyrning och RTK noggrannhet, användes denna för inmätningen i fält genom att gränsla dikena. För att spara uppgifterna lästes dessa sedan in i Näsgård Karta. Läs[…]

Registrera och hitta dina dräneringar med Näsgård!

Det kan vara svårt att finna dräneringar i fält utifrån gamla papperskartor. Men det finns lösningar. En är att digitalisera dina gamla papperskartor med hjälp av Näsgård Karta. En annan är att du markerar dräneringar, brunnar och dikesögon med din mobiltelefon direkt i fält med Näsgård Observationer, så hittar du dem enkelt igen. Näsgård Observation[…]

Få exakt överblick över din skörd och spara resurser!

Vad säger du om ett effektivare och lönsammare skördearbete? Ett nytt lagerprogram till mobil eller surfplatta gör det enkelt och lätt att registrera skörden både i eller efter skördearbetet. Med registrering direkt i mobilen får du löpande överblick och kontroll på total mängd samt sparar tid på uppföljning – vilket kan till slut få positiv[…]

Datalogisk.se